Pretraga baze stipendija

Trenutno se u bazi nalazi 2 aktivnih stipendija za 29 država.

Prikaži

Projekat omogućili

Ambasada Republike Češke u BiH

Ministarstvo obrazovanja

 

Informacije o stipendijama

Program EWHA GSIS za 2016 godinu.

Vlada Republike Koreje je dodijelila EWHA Womans University 5 godišnjih grantova radi pokretanje programa GSIS, čiji je cilj da promoviše intelektualni razvoj i specijalne treninge za žene koje će stvarati karijeru na međunarodnom planu. Program EWHA GSIS nudi master studije, kombinovane master i doktorske studije, kao i PH.D. programe u oblastima međunarodne trgovine i investicija, međunarodnog biznisa, razvoja saradnje i međunarodnih odnosa. Svi programi su na engleskom jeziku. Na konkurs se mogu javiti ženske osobe, strani državljani, čija su oba roditelja strani državljani ( da nemaju državljanstvo Republike Koreje ). Kandidatkinjama, koje budu upisane na jedan od programa, se nude programi stipendija na koje se može aplicirati nakon upisa. Krajnji rok za dostavu aplikacija je 02.05. 2016. godine. Aplikacije se dostavljaju putem e-maila, a originalna dokumentacija se dostavlja putem pošte do 20.05.2016. godine. Intervjui će se održati 21.05.2016. godine, a pozvaće se kandidatkinje čiji dokumenti zadovolje screening proces. Više informacija se može naći na web site-u: http://gsis.ewha.ac.kr

 

 

 

StudirajVani je neprofitni projekat za pomoć bh studentima da pronađu informacije o studiranju i stipendiranju u inostranstvu. Projekat je finansiran od strane Češke Republike.