Seminar „New pedagogies in the 21st century – for Higher Education Teachers“

Ministarstvo inostranih poslova Izraela uputilo je poziv za učešće stručnjaka iz Bosne i Hercegovine na seminaru „New pedagogies in the 21st century – for Higher Education Teachers“, koji će se održati od 25.11.2018. godine do 14.12.2018. godine u „The Aharon Ofri International Training Center“ u Ramat Rachel-u u Izraelu.

Seminar je organizovan od strane Aharon Ofri – Međunardonog centra za obrazovanje a u okviru MASHAV-a (Agencija za međunarodni razvoj i saradnju pri Izraelskom MIP-u).

Kurs je namjenjen uposlenicima u sistemu visokog obrazovanja: Predavači/profesori, rektori, prorektori za nastavni plan i program i predavačima/profesorima na institucijama za obuku nastavnog kadra.

Program je isključivo namijenjen kadnidatima sa naprednim znanjem engleskog jezika.

Izraelska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj i ishrana, lokalni transport, školarina, zrdravstveno osiguranje), dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte.

Sve dodatne informacije o kursu kao i prijavni obrazac mogu se pronaći na web stranici:

 http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx

Ispunjene prijacne obrazce potrebno je najkasnije do 25.09.2018. godine poslati Ambasadi Izraela na e-mail adresu:

 press@tirana.mfa.gov.il sa kopijom organizatora kursa na e-mail adresu:

 info@metc.org.il

Napominjemo da bh kandidati moraju dobiti vizu prije odlaska u Izrael. Izraelska ambasada u Tirani će pomoći kandidatima koji su primljeni na kurs da vizu dobiju u najbližoj Izraelskoj ambasadi.

Aktuelne stipendije

Stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2022 godinu

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 03.06.2021 Japan Vlada Japana ovom prilikom najavljuje otvorenje konkursa za stipendije za tri studijska programa dostupna studentima iz BiH u 2022 akademskoj godini, koji imaju želju ili [...]

Stipendije Vlade Republike Slovačke

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2021 Slovačka Ekologija i ekološke nauke, Sticanje i obrada zemljišnih resursa, Inženjiring, Kibernetika, Elektro-inžinjering, Hemijski inžinjering i tehnologija, Biotehnologija, Industrija hrane, Drvna industrija, Obrada drveta, Arhitektura i urbanizam, Izgradnja, [...]

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2022/2023 godinu

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 01.08.2021 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering, Agronomija, Veterina, Antropologija, Arheologija, Poljoprivreda i ishrana, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, Biologija, Biomedicinski inžinjering, Biznis [...]