Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.09.2020. Egipat

Ambasada Arapske Republike Egipat iskazuje ovom prilikom pohvale Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te ima čast da pošalje sljedeće smjernice i pravila za prijem stranih studenata sukladno centralnom odjeljenju za visoko obrazovanje Arapske Repubike Egipat za akademsku 2020/2021 godinu:

 1. Mjesečni novčani dodatak iznosi 500 egipatskih funti za studente koji žive u sklopu univerzitetskog hostela,
 2. Mjesečni nončani dodatak iznosi 600 egipatskih funti za studente koji žive izvan univerzitetskog hostela,
 3. Pravila za prijavljivanje za stipendije koje garantuje Ministarstvo visokog obrazovanja za akademsku 2020/2021 godinu su sljedeća:
 4. Studenti će se registrovati preko web stranice za strane studente: wafeden.gov.eg
 5. Stipendije se alociraju na sve javne univerzitete bez izuzetaka, sa alokacijom od samo 25% grant sredstava koju su alocirani za prijavljivanje na vrhunske koledže (npr. za medicinu ili inžinjerstvo),
 6. Studenti moraju dobiti ekvivalent certifikat visokog obrazovanja, koji obezbjeđuje da je ispunjen minumum zahtjeva za određeni koledž, sa maksimalno dvije godine prije primanja,
 7. Kandidatima neće biti odobren grant u bilo kojoj godini studiranja, prije tekuće godine primanja na bilo koji javni univerzitet,
 8. Prioritet imaju nosioci najnovijih i najviših kvalifikacija u zbiru završnih ocjena (tj. uzima se prosjek ocjena),
 9. Studenti koji već studiraju o svom trošku moguće da neće biti dodani stipendirajućim studentima tj. moguće da im se neće odobriri stipendija,
 10. Ukoliko je student nominovan za stipendiju za studiranje u novom specijalnom programu studiranja ili „kreditnom satnom sistemu“, u tom slučaju student je obavezan da plati upisninu u egipatskim funtama isto kao i domaći tj. egipatski studenti,
 11. Stipendisti će morati priložiti negativan „COVID-19“ medicinski test po dolasku u Kairo.

Krajnji rok za podnošenje online prijava je 30.09.2020. godine. Ukupno će biti odobreno 14 stipendija i to 9 stipendija koje su alocirane na Ministarstvo visokog obrazovanja i 5 stipendija putem „Al Azhar Al Sharif“ Instituta.

Aktuelne stipendije

Ponuda državnih stipendija Ruske Federacije

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 01.11.2021 Ruska Federacija Ambasada Ruske Federacije obavještava da su građanima Bosne i Hercegovine ponuđenje državne stipendije u akademskoj 2022/2023 godini za studiranje na visokoškolskim institucijama Ruske Federacije. [...]

Stipendije Arapske Republike Egipat

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti Arapska Republika Egipat Centralna administracija za međunarodne studije pri Ministarstvu visokog obrazovanja Arapske Republike Egipat dostavlja informaciju da je odobrena jedna stipendija za studente iz Bosne i [...]

Stipendije Arapske Republike Egipat

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti Arapska Republika Egipat Arapski jezik Ministarstvo visokog obrazovanja Arapske Republike Egipat pokrenulo je inicijativu „studiraj u Egiptu. Cilj ove inicijative je da zainteresuje studente iz cijelog svijeta [...]