Stipendije za studente zapadnog Balkana

Portal stipendija za studente zapadnog Balkana – S4WB sakuplja i u preglednoj formi prezentira stipendije za sve smjerove studiranja u zemljama EU kao i drugim državama. Stipendije se odnose na sve cikluse studija kao i na programe razmjene i stručnog usavršavanja.

2018-03-18T13:24:35+00:00Programi|