Erasmus Mundus External Cooperation Window Project BASILEUS –  Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities je program razmjene izme đu 8 Univerziteta iz EU i 12 Univerziteta iz regije zapadnog Balkana. Partnerski univerzitet u BiH je Univerzitet u Sarajevu.

Projekt se tiče studenata i nastavnog osoblja univerziteta.

Mogućnosti razmjene su:

6 ili 10 mjeseci za I stepen studija (Bachelor)
6, 10 ili 22 mjeseca za II stepen studija (Master)
6, 10 ili 20 mjeseci za III stepn stdija (PhD)
10 mjeseci za usavršavanje svršenih PhD
1 mjesec za nastavno osoblje

Smjerovi studiranja nisu ograničeni.

Univerziteti u EU (+ Hrvatska) su: Ghent University (Belgija),University of Nice Sophia Antipolis (Francuska),Lund University (Švedska),University of Rome La Sapienza (Italija),University of Ljubljana (Slovenija), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bugarska), Zagrebačko sveučilište (Hrvatska), University of Heidelberg (Njemačka).

Više informacija na engleskom jeziku i prijave možete naći na stranicama programa:

http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=93&a=93