Diplomatska akademija Beč dostavlja ponudu o studijskim programima i kursevima za akademsku godinu 2013/14. i to:

1. 50 diplomskih studijskih programa: jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. Naročit profil ovog studijskog programa obilježen je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd), intezivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezične nastave (njemački, engleski i francuski).

2. 18 M.A.I.S. – studijskih programa (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master-program sa težištem na Evropi. Kandidatkinje i kandidati koji već raspolažu određenim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni direktno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa Univerzitetom Beč.

3. Master in Environmental Technology & International Affairs (ETIA): dvogodišnji MSc-program u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. Polaznici ovog studijskog programa upoznaće se i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš (2. godina na Tehničkom univerzitetu)

4. Ljetni kurs za njemački jezik i austrijsku geografiju: intezivna 4-sedmična nastava jezika za sve nivoe poznavanja istog, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije Beč, kao i informacije o načinu apliciranja za određenje studijske programe i kurseve, Brošuru DA za 2013/14 možete naći na web stranici Akademije:

www.da-vienna.ac.at

Za pogodne kandidate/kandidatkinje na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA-e (Austria Development Agency).