U okviru obrazovnog programa Evropske komisije ERASMUS MUNDUS raspisan je konkurs za dodjelu deset stipendija za doktorske studije u trajanju od tri godine koji možete preuzeti na

http://www.erasmusmundus-gem.eu/files/sitepages/.138/Short%20Call%202013-14.pdf

Rok za prijavu je 20. 12. 2013. godine.

Više informacije u vezi sa predmetnim konkursom, takođe možete naći na

www.erasmusmundus-gem.eu