Austrijska ambasada u Sarajevu Vam želi skrenuti pažnju na program Summer School kojeg svake godine organizira Visoka ljetna škola Univerziteta u Beču a koji je pogodan za studente i akademike iz cijelog svijeta.

Ovaj međunarodni ljetni program univie: summer school for International and European Studies 2015 se održava u periodu od 18. jula do 15. augusta 2015. godine. Četverosedmični program nudi kvalitetne tečajeve Europskih studija i tečaj Austrian Arbitration Academy u prijepodnevnim te tečaj njemačkog jezika u poslijepodnevnim satima. Tečajevi Europskih studija se održavaju na engleskom jeziku i bave se političkim, privrednim, pravnim., povijesnim i kulturnim aspektima razvoja Europske unije.

Austrian Arbitration Academy se bavi temom međunarodnog rješavanja sporova putem arbitraže. Ponuda tečaja Summer School je na osnovu svog međunarodnog i interdisciplinarnog karaktera zanimljiva studentima svih studijskih smjerova; ali posebno onim studentima čiji studij je koncentriran na Europi ili jedan od sljedećih studijskih smjerova: Europske studije, Političke nauke, Pravo (Međunarodno pravo, Europsko pravo), Ekonomija, Povijest, Kulturne studije, Međunarodni odnosi, Interdisciplinarne studije i Njemački jezik. Dodatne informacije o Visokoj ljetnoj školi i programu Summer School 2015 možete preuzeti sa web-stranice: http://shs.univie.ac.at. Eventualna pitanja u vezi s ponuđenim programom se direktnim putem mogu uputiti Visokoj ljetnoj školi.

Ljubazno Vas molimo da Vaše studente odnosno zainteresirana osobe informirate o ovom programu kako bi se blagovremeno prijavili za učešće (rok za prijave je 30. april 2015. godine).