Centar za evropske studije Univerziteta u Segedinu u Mađarskoj nudi magistarske programe u oblasti evropskih studija za studente koji govore francuski jezik prvenstveno iz Istočne i Centralne Evrope.

Ovaj dvogodišnji program je organizovan u Segedinu u saradnji sa Institutom za političke studije u Lillie IEP, Francuska i Institutom za evropske studije Univerziteta u Luvnu u Belgiji.

Na kraju ovog dvogodišnjeg kursa, studenti će dobiti diplomu Univerziteta u Segedinu i Instituta za političke studije u Lilleu.

Takođe postoji mogućnost i za stipendiju.

Sve informacije o ovom programu su dostupne na web stranici

 http://www.masteretudeeuropeenne.eu