”Visiting Research Fellowship Program” sponzorisan od Međunarodne agencije za razvoj iz Azerbejdžana ( AIDA ) ponudio je istraživačku mogućnost studentima na doktorskim studijima ili doktorima nauka učešće u nekom od sljedećih programa:

1. Centar za strateške studije pri uredu Predsjednika Republike Azerbejdžan – SAM (www.sam.gov.az )

2. Centar za istraživanje i razvoj pri Centralnoj banci Republike Azerbejdžan ( www.cbar.az ) 3. Institut za humanitarno pravo pri nacionalnoj Akademiji nauke Republike Azerbejdžan ( www.ihr-az.org ) Aproksimativno vrijeme održavanja sesija u okviru programa koji se odnosi na Centar za strateške studije: 1 seija od 15.01.2015. do 15.04.2015. (Rok za podnošenje aplikacija 15.12.2014.) 2 sesija od 15.04.2015. do 30.06.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.03.2015.) 3 sesija: Termin još uvijek nije određen 4 sesija od 15.09.2015. do 15.12.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 01.09.2015.) Aproksimativno vrijeme održavanja sesija u okviru programa koji se odnosi na Centra za istraživanje i razvoj: 1 sesija od 15.01.2015. do 15.03.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.12.2015.) 2 sesija od 15.04.2015. do 15.06.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 14.03.2015.) 3 sesija od 15.07.2015. do 15.09.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.06.2015.) 4 sesija od 15.10.2015. do 15.12.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 01.09.2015.) Aproksimativno vrijeme održavanja sesija u okviru programa koji se odnosi na Institu za humanitarno pravo: 1 sesija od 15.01.2015. do15.04.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.12.2014.) 2 sesija od 15.04.2015. do 30.06.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.03.2015.) 3 sesija od 01.07.2015. do 15.09.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 15.06.2015.) 4 sesija od 15.09.2015. do 15.12.2015.(Rok za podnošenje aplikacija 01.09.2015.)

Procedura za podnošenje aplikacija na gore navedene Programe se obavlja na dva načina:

– U pismenom obliku i to tako što se aplikacije podnose u Ambasadu Republike Azerbejdžan,

– U elektronskom obliku na sljedeće e-mail adrese: mbia1@mfa.gov.az ili ilkin_hajiyev@mfa.gov.az .

Aplikacije moraju uključivati sljedeće stavke:

– Aplikacionu formu za istraživački Program,

– Temu i prijedlog istraživanja ( do 500 riječi )

– CV

– Listu objavljenih publikacija

– Kopiju pasoša Elektronske kopije dokumenata Programa mogu se preuzeti sa sljedećih linkova:

– Program Information Note: http://tinyurl.com/pm92lhs – Aplication Form: http://tinyurl.com/km2pl6s

– Research Proposal Form: http://tinyurl.com/qdkvkmo

Za sva pitanja možete kontaktirati Program kordinatora pri AIDA Agenciji preko sljedećih kontakt info:

Mr. Ruslan Abdullayev

+99412 5969310 ili +99412 5969132

+99412 5969132

ilkin_hajiyev@mfa.gov.az