Organizator Međunarodne ljetne akademije ”Wings of Hope” iz Njemačke ponudio je učešće za šest predstavnika iz Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj ljetnoj akademiji za interkulturalni dijalog 2015. Interes za učešće predstavnika iz BiH sa spiskom kandidata treba dostaviti do kraja maja 2015.

Detaljene informacije o programu akademije, cijenama i aplikacionim materijalima možete pronaći na sljedećim kontakt adresama:

Stiftung Wings of Hope

Bergmannstrase 46 80339 Munchen, Deutschland

089/508 088 51

089/508 088 55

Martina.Bock@wings-of-hope.de