Osnovna funkcija ove stranice je da pomogne studentima iz cijelog svijeta da pronađu informacije o mogućnostima daljnjeg obrazovanja, studiranju u inozemstvu i putovanja. Stranica sadrži veliku količinu informacija o sistemima školovanja i pojedinim univerzitetima u EU a većina informacija se odnosi i na studente iz BiH.

Stranica je na engleskom jeziku a možete je naći na:

http://mladiinfo.com/