Univerzitet u Beču i Institut za dunavsku regiju i srednju Evropu ( IDM ) ustanovili su postdiplomski master studij, koji nudi obrazovanje zasnovano na naučnom temelju i orjentisano prema praksi.

Cilj studija je pripremanje učesnika za međunarodnu karijeru u firmama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i javnim službama, koji su povezani sa Balkanom.

Početak studija je oktobar mjesec, Troškovi studija su 8000 EURza četiri semestra, Radni jezik je Njemački ili Engleski, Broj polaznika studiranja je 30.

Detaljne informacije o uslovima studiranja možete naći na adresama:

 www.postgraduatecenter.at/balkanstudien

+43 (0)1/319725821

+43(0)1/31972584