Postdiplomski studij iz javne administracije na Univerzitetu Makedonija Univerzitet Makedonija, Solun, Grčka, Škole za društvene i humanističke nauke, Odsjek za međunarodne i evropske studije raspisuje konkurs postdiplomskog studija sa diplomom magistra međunarodne javne administracije. Cilj ovog programa je upoznavanje studenata sa međunarodnim sistemom i njegovim funkcionisanjem, kako bi se osposobili za karijeru u međunarodnim organizacijama i diplomatskim i javnim službama u međunarodnim odnosima.

Detaljne informacije o uslovima školovanja mogu se pronaći na sljedećoj web adresi:

www.mipa.uom.gr