Univerzitet u Atini obavještava o organizovanju postdiplomskog studija, u akademskoj 2015-2016 godini, kojim se pozivaju zainteresovani studenti društvenih nauka, kao i osobe iz politike, diplomatije, novinarstva itd. da apliciraju na ovaj studij.

Program je kroz različite sadržaje predviđen kao multidisciplinarni pristup posebnostima JU Evrope u cjelini i ponaosob. Krajnji raok za aplikaciju je 25. juni 2015. godine.

Više informacija može se pronaći na sljedećoj web adresi:

http://www.see.pspa.uoa.gr ili http://www.onassis.gr

SEE@pspa.uoa.gr

+30 210 368 8966

+30 210 368 8966