Program EWHA GSIS nudi master studije, kombinovane master studije i doktorske studije, kao i Ph.D. programe u oblastima međunarodne trgovine i investicija, međunarodnog biznisa, razvojne saradnje i međunarodnih odnosa. Svi programi su na engleskoj jeziku.

Na konkurs se mogu javitu ženske osobe, strani državljani, čija su oba roditelja strani državljani (Da nemaju državljanstvo R. Koreje). Kandidatkinjama, koje budu upisane na jedan od programa, se nude programi stipendija na koje se može aplicirati nakon upisa.

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 02.11.2015. godine.

Intervju će se održati 21.11.2015. godine, a pozvaće se kandidatkinje čiji dokumenti zadovolje skrining proces.

Više informacija se može naći na web site:

http://gsis.ewha.ac.kr