Vlada Republike Koreje je dodijelila EWHA Womans University 5 godišnjih grantova radi pokretanje programa GSIS, čiji je cilj da promoviše intelektualni razvoj i specijalne treninge za žene koje će stvarati karijeru na međunarodnom planu.

Program EWHA GSIS nudi master studije, kombinovane master i doktorske studije, kao i PH.D. programe u oblastima međunarodne trgovine i investicija, međunarodnog biznisa, razvoja saradnje i međunarodnih odnosa. Svi programi su na engleskom jeziku.

Na konkurs se mogu javiti ženske osobe, strani državljani, čija su oba roditelja strani državljani ( da nemaju državljanstvo Republike Koreje ).

Kandidatkinjama, koje budu upisane na jedan od programa, se nude programi stipendija na koje se može aplicirati nakon upisa.

Krajnji rok za dostavu aplikacija, koje se mogu poslati u elektronskoj formi, je 4. maj 2015. godine.

Intervjui će se održati 16.05.2015. godine, a pozvaće se kandidatkinje čiji dokumenti zadovolje screening proces.

Više informacija se može naći na web site-u:

http://gsis.ewha.ac.kr