Njemačka akademska razmjena (Deutscher Akademischer Austauschdienst- DAAD) je zajednička ustanova njemačkih univerziteta i fakulteta, koja kroz svoje mrežu ureda, docenata i alumni udruženja u cijelom svijetu podržava međunarodne odnose njemačkih univerziteta sa inostranstvom kroz razmjenu studenata, naučnika, međunarodnih programa i projekata.

Aktualne programe dostupne za studente iz Bosne i Hercegovine mo6ete naći na stranicama Njemačke ambasade u Sarajevu na adresi:

http://www.sarajewo.diplo.de/Vertretung/sarajewo/ba/06/Stipendien/daad__seite.html

Kompletnu databazu programa možete naći na stranici:http://www.daad.de/en/index.html