Ministarstvo obrazovanja, religijskih pitanja, kulture i sporta Republike Grčke, u saradnji sa Državnom fondacijom za stipendiranje, Direktoratom za specijalne programe i Odjeljenjem za međunarodne stipendije za strance i kulturnu razmjenu, obavještava o Programu Vlade za stipendiranje stranaca u 2013/2014 školskoj godini.

Aplicirati mogu stranci (državljani BiH) sa prebivalištem u Grčkoj, ali i stranci koji nemaju prebivalište u Grčkoj.

Kategorije za koje se stipendije dodjeljuju su: stipendije za “Moderni grčki jezik i kulturu” (aplikacija sa CV može se predati i on-line, a dokumentacija putem diplomatskog predstavništva u zemlji aplikanta) i “Daljnje obrazovanje/postdiplomske studije/postdoktoransko istraživanje” (aplikacije samo putem diplomatskog predstavništva u zemlji aplikanta).

Krajnji rok za podnošenje aplikacija i dokumentacije je 26. juli 2013. godine.

Samo aplikanti koji legalno borave u Grčkoj i imaju iskaznicu/karticu sa dozvolom boravka mogu podnijeti aplikaciju direktno navedenoj Fondaciji.

41, Ethnikis Antistaseos Avenue, GR-14234 Nea Ionia, Athens

http://www.iky.gr

M.Dells (Šef Odjeljenja)

0030 210 3726324, 3726331

foreigners@iky.gr