Promotivna kampanja mobilnosti: Erasmus Mundus, Basileus i SIGMA

Univerzitet u Sarajevu od 2008. godine učestvuje u programu Erasmus Mundus. U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu u ovoj akademskoj godini ostvaruje učešće u pet partnerstava koja su odobrena i u potpunosti finansirana od zemalja članica Evropske unije. Time je studentima, nastavnicima i saradnicima  Sarajevskog univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 39 univerziteta uz zemalja članica Evropske unije. Istovremeno, u projektu JoinEUSEE IV naš univerzitet ove godine ima novu ulogu, ulogu sukoordinatora, čime je Univerzitet u Sarajevu postao prva visokoškolska institucija iz naše regije koja je u okviru Erasmus Mundus programa dobila ovu ulogu, koja predstavlja korak naprijed ka samostalnom učešću u programu „Erasmus For All“.

Tokom mjeseca decembra i januara  aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će se u skladu s tim  dana 22. novembra održati centralni info dan u prostorima Rektorata uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

1.      Univerzitet „Karl Franz“ u Grazu, Austrija , JoinEuSEE projekt

2.      Univerzitet u Arhusu, Danska, JoinEUSEE projekt

3.      Univerzitet Montpellier, Francuska, JoinEuSEE projekt

4.      Univerzitet u Varšavi, Poljska, SIGMA projekt

5.      Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, Italija, Basileus projekt

U 11,00 sati u Svečanoj sali održat će se prezentacija gdje će se dati opšte informacije o mogućnostima prijavljivanja kroz različite konkurse .

Predstavnici Univerziteta u Sarajevu bit će raspoloživi za informacije u vezi sa svih pet projekata koji su ovoj akademskoj godini dostupni našim studentima, nastavnicima i saradnicima. Napominjemo da je moguće podnijeti prijavu za stipendije u trajanju od 1-34 mjeseca, na svim nivoima studija, dodiplomskog, postdiplomskg i doktorskog studija. Iznosi stipendija su od 1000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije, te 1800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.

Određeni broj stipendija namijenjen je studentima, nastavnicima i saradnicima drugih javnih i privatnih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini (a koji nisu direktni partneri u projektu).

Univerzitet u Sarajevu u u svojstvu sukoordinatora projekta JoinEUSEE organizira  promotivnu kampanju tj. info dane na Univerzitetu u Tuzli (20. novembar), Univerzitetu u Banja Luci (19. novembar), Sveučilištu u Mostaru (21. novembar ) zajedno sa gore navedenim predstavnicima EU univerziteta.

Nakon toga tokom mjeseca decembra obići ćemo fakultete i akademije našeg univerziteta (što činimo već treću godinu) i odžati info dane na svakoj instituciji posebno.

U prilogu je lista univerziteta iz zemalja članice Evropske unije koji su u ovoj akademskoj godini dostupni za realizaciju mobilnosti.

Molimo vas da ovu informaciju proslijedite studentima, nastavnicima, saradnicima i svim vašim kolegama, direktno i putem web stranice i oglasnih ploča.

Jasna Bošnjović

Adnan Rahimić

ERASMUS MUNDUS INFO DANI

Promotivna JoinEU-SEE BiH turneja:

19.11.2012. Univerzitet u Banja Luci (10.00 – 15.00 sati) 20.11.2012. Univerzitet u Tuzli (10.00 – 15.00 sati) 21.11.2012. Sveučilište u Mostaru (10.00 – 15.00 sati) 22.11.2012. Univerzitet u Sarajevu (10.00 – 15.00 sati)

Stručni saradnik za medjunarodnu saradnju

Univerzitet u Sarajevu | Obala Kulina Bana 7 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina |

+387 33 565 116

  jasna.bosnjovic@unsa.ba; adnan.rahimic@unsa.ba

www.unsa.ba