Program Radi i putuj u toku ljeta (Summer Work and Travel program) je tip J-1 kratke neuseljeničke vize za razmjenu posjetilaca koji pruža mogućnost studentima da uspostave direktan kontakt sa građanima Sjedinjenih Američkih Država, iskuse američku kulturu, te proputuju zemljom baveći se sezonskim poslovima tokom svog ljetnog raspusta i tako obogate novim iskustvima i znanjima svoje studentske dane jednim nezaboravnim doživljajem.

Program je otvoren za studente sva tri ciklusa visokoškolskog obrazovanja koji su upisani u tekuću školsku godinu. Iz zemalja regije: Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske, u ovom Programu svake godine učestvuju desetine hiljada studenata, a prošle godine je 130 000 studenata otišlo u Ameriku preko Work and Travel programa.

U okviru ovog programa, studentima je obezbijeđen posao po njihovom izboru (sa liste ponuđenih) uz potpisan ugovor o zaposlenju, te smještaj u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od četiri mjeseca tokom ljeta, odnosno, od 23. maja do 30. septembra.

Troškove pronalaska poslodavca, smještaja, avio karte i vize za Sjedinjene Američke Države snose sami učesnici.

Najmanja satnica je propisana zakonom u Sjedinjenim Američkim Državama. Zakonska obaveza poslodavca je da plati sve strane radnike jednako kao i radnike iz Sjedinjenih Američkih Država. Satnica je precizno definirana ugovorom koji učesnik sklapa sa poslodavcem prije nego što otputuje u Sjedinjene Američke Države.

U Bosni i Hercegovini postoji šest agencija koje su autorizovane od strane Američke vlade da budu spona između studenata i sponzorskih agencija koje im pronalaze zaposlenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Svi poslodavci i sponzorske agencije u Sjedinjenim Američkim Državama su provjerene od strane State Department-a.

U prilogu dostavljamo listu agencija sa svim kontakt podacima, uz napomenu da krajnji rok za prijavu ovisi od agencije do agencije i u rasponu je od 1. februara do 15. aprila 2018. godine.

Od autorizovanih agencija je moguće dobiti i promotivne materijale u vezi Programa, a za sve dodatne informacije moguće je obratiti se ili agencijama sa liste ili Američkoj ambasadi u Sarajevu.

sarajevoVisas@state.gov

Lista agencija:

1. Experience Work and Travel d.o.o. | Moj izbor, moja Avantura!

Skenderpašina 1, Skenderija – Sarajevo BiH

Bulevar Stepe Stepanovića 95A, Banja Luka BIH

Vojvode Mišića 54, Doboj BIH,

Slaven Vasiljević, Nemanja Tadić

www.experience.edu.rs

+387 65 35 93 96 | +387 51 491 256

bih@experience.edu.rs

2. Columbus Travel and Consulting

Majke Jugovica 1 (Studenski Dom Nikola Tesla, I Paviljon), 78 000 Banja Luka

Branko Stolic

www.columbus.ba

+387 65 823 007

3. Karavan International d.o.o

Aleja svetog Save, 59 78000 Banja Luka

Vasilija Delic,

www.karavantravel.org

karavaninternational@blic.net, banjaluka@karavantravel.rs

+387 51 922 709

4. US JIM

US JIM , Ivan Hrkać

www.us-jim.com

us.jim.info@gmail.com

+ 387 63 384 676

Rok prijave: 15.03.2018.

5. Work Abroad BiH

Bijeljina

workabroadbih@gmail.com

www.workabroad.rs

+387 65 560 977

6. IDEAS W&T d.o.o

Brčko

Miladin Milošević

www.ideasbih.biz

office@ideasbih.biz

+387 65 089 240