Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
Pakistan
  • Master
  • PhD

Nacionalni univerzitet za nauku i tehnologiju (NUTS) u Islamabadu, kao jedan od prestižnih Pakistanskih univerziteta, koji je na osnovu Agencije za rangiranje visokoškolskih institucija „QS University Ranking“ u svijetu rangiran kao 358 Univerzitet i 76 Univerzitet u Aziji, izrazio je interes za program razmjene studenata sa visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini.

U tom smislu „NUST“ je predložio sljedeće modalitete razmjene studenata:

  • Semestarski program razmjene studenata na recipročnom nivou,
  • „NUST“ je spreman da ponudi stipendije studentima iz Bosne i Hercegovine na Master i PhD programima studiranja, ali pritom traži da se ponude stipendijski grantovi svojim studentima na univerzitetima u Bosni i Hercegovini,
  • Zajednički istraživački projekti sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini (NUST raspolaže sa 350 labaratorija u okviru svog kampusa sa 34 ključne visokotehnološke labaratorije u nadolazećim tehnologijama gdje gostujući studenti mogu izvoditi svoja istraživanja),
  • Mogućnost da fakultetsko osoblje sa univerziteta u Bosni i Hercegovini može doći na „NUTS“ u okviru semestarskog programa razmjene ili u formi punog radnog vremena. „NUTS“ je ponudio produžen nivo lokalnog gostoprimstva (u smislu pomoći oko stvari i avio karata), pored adekvatne naknade za vrijeme boravka na „NUTS“ Univerzitetu
  • „NUTS“ je zatražio pripravnički staž i zaposlenje za svoje studente u BiH organizacijama

Više informacija o mogućnostima razmjene studenata se može pronaći na web stranici Univerziteta: https://nio.nust.edu.pk/mobility/

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]