Turski „Public Administraton Institute for Turkey and the Middle East“ javni Institut informiše o Međunarodnom javnom administrativnom master programu „APEP“ 2017-2018 i doktorkim programom Političkih nauka i javne administracije.

Aplikacije se predaju direktno kod „TODAIE“ Instituta, a preuzimaju se na web stranici

 www.todaie.edu.tr

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 17.07.2017. godine