Diplomatska akademija Beč objavljuje sljedeće studijske programe i kurseve za zainteresovane studente iz Bosne i Hercegovine:

1. 52. Diplomski studijski program: Jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja ( Posebno se insistira na praktičnim vještinama: tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike… )

2. 20 M.A.I.S. – studijski program (Master of Advanced International Studies): Dvogodišnji master program sa težištem na EU

3. 9.E.T.I.A. – studijski program (Master in Environmental Technology and International Affairs), u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. 4. Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije.

Detaljne informacije mogu se pronaći na web stranici Diplomske akademije Beč: www.da-vienna.ac.at Napomena: Za pogodne kandidate iz BiH na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA-e (Austrian Development Agency). Za detalje informacije obratiti se Diplomatskoj akademiji Beč.

Detaljne informacije mogu se pronaći na web stranici Diplomske akademije Beč:

www.da-vienna.ac.at

Napomena: Za pogodne kandidate iz BiH na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA-e (Austrian Development Agency). Za detalje informacije obratiti se Diplomatskoj akademiji Beč.