Univerzitet ” Nevšir Hadži Bektaš Veli ” iz regije Kapadokija u R. Turskoj uputio je poziv mladima iz BiH za upis na ovaj Univerzitet koji je jedan od najmlađih u Turskoj, i na kojem su zastupljeni sljedeći fakulteti:

1. Fakultet za biznis u upravi, Fakultet za turizam, Fakultet za nauku i književnost, Fakultet za arhitekturu i inžinjerstvo, Fakultet za obrazovanje, Tehnološki fakultet, Fakultet za lijepu umjetnost. U okviru Univerziteta su otvorena i tri koledža i to: 1. Koledž za medicinske sestre,

2. Koledž za sportski odgoj i

3. Koledž za strane jezike. Pri Univerzitetu djeluju instituti i istraživački centri, a pojedini programi se mogu pohađati i na engleskom jeziku.

Detaljne informacije o programima i uslovima za upis na ovaj Univerzitet mogu se naći na internet adresama:

www.stdyinturkey.gov.tr www.nevsehir.edu.tr