Visoka ljetna škola univerziteta u Beču svake godine organizuje studijski program ”Summer School” koji je pogodan za studente i akademike iz cijelog svijeta. Ovaj međunarodni ljetni program se održava u periodu od 16. jula do 13. avgusta 2016. godine.

Krajnji rok za prijavu je 30.04.2016. godine.

Dodatne informacije o Visokoj ljetnoj školi i programu ”Summer School 2016” kao i o stipendijama za ovaj program možete pronaći na sljedećoj web stranici:

http://shs.univie.ac.at