Programi

Programi2019-05-07T21:24:19+02:00

PROGRAMI

Informacija Instituta za međunarodne studije Fakulteta društvenih nauka „Karlovog“ univerziteta u Pragu

Informacija Instituta za međunarodne studije Fakulteta društvenih nauka „Karlovog“ univerziteta u Pragu

Institut za međunarodne studije, Fakulteta društvenih nauka koji je dio „Charles“ univerziteta, ovom prilikom želio bih da prezentuje tri svoja master programa koji se odvijaju na engleskom […]

Kategorije: Dodatne informacije, Programi|