brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.06.2023 Grčka
 • Moderna istorija i kultura istočnog Mediterana,
 • Jean Monnet Chair: EU i upravljanje sukobima na Balkanu i istočnom Mediteranu,
 • Država i društvo na istočnom Mediterani i zemljama Bliskog istoka,
 • Geopolitička nadmetanja na istočnom Mediteranu,
 • Religija i politika,
 • Terorizam i političko nasilje na istočnom Mediteranu i zemljama Bliskog istoka,
 • Migracije i Mediteran,
 • Energija, životna sredina i odživi razvoj.

Odjel za političke nauke i međunarodne odnose Univerziteta Peloponez iz Grčke u partnerstvu sa Institutom za memunarodne odnose (IDIS) Univerziteta Panteion u Atini i uz saradnju sa Odjelom političkih i društveni nauka i Odjelom za kulturnu baštinu u Bolonji u Italiji, Nacionalnim institutom za orijentalne jezike i civilizacije (INALCO) Univerziteta Sorbone u Parizu u Francuskoj, Odjelom za međunarodne odnose Univerziteta Yasir u Turskoj i Odjelom za ekonomiju i finansije Univerziteta Neapolis Pafosu na Kipru ponudio je postdiplomski master program iz mediteranskih studija za akademsku 2023/2024 godinu. Program će primiti 26 studenata.

Opis programa

Postdiplomski master studij iz oblasti mediteranskih studija zamišljen je kao fleksibilan i dinamičan krovni program koji pokriva širok spektar pitanja i problema u različitim disciplinama (npr. političke nauke, međunarodni odnosi, kulturološke studije i ekonomija).  Zasnovan je na višedimenzionalnom pristupu u nizu hitnih i različitih oblasti, iako međuzavisno povezanih, poput sukoba, sigurnosti i nacionalizma, demokratizacije, civilnog društva i Arapskog proljeća, kulture i multikulturalizma, ženskih pitanja i aktivizma, ekonomske krize i razvoja, te izazova energetske sigurnosti i okoliša. Struktura programa olakšava različite doprinose fakulteta različitih institucija učesnica, omogućavajući i održavajući široki fokus programa.

Struktura programa

Više informacija o samoj strukturi programa može se pronaći na sljedećoj web stranici: https://med.pedis.uop.gr/?page_id=54

Moduli programa

Postdiplomski master program iz oblasti mediteranskih studija uključuje sljedeće module:

 • Moderna istorija i kultura istočnog Mediterana,
 • Jean Monnet Chair: EU i upravljanje sukobima na Balkanu i istočnom Mediteranu,
 • Država i društvo na istočnom Mediterani i zemljama Bliskog istoka,
 • Geopolitička nadmetanja na istočnom Mediteranu,
 • Religija i politika,
 • Terorizam i političko nasilje na istočnom Mediteranu i zemljama Bliskog istoka,
 • Migracije i Mediteran,
 • Energija, životna sredina i odživi razvoj.

Trajanje programa

Ukupno trajanje programa je 12 mjeseci.

Stečeno zvanje

Nakon uspješno završenog programa dobija se zvanje Master of Arts (M.A) iz mediteranskih studija.

Nastavni jezik

Nastavni jezik koji se primjenjuje kod izvođenja nastave je engleski.

Školarina

Školarina za postdiplomski master program iz oblasti mediteranskih studija iznosi 3000 EUR. Školarina se može platiti u 3 rate i to po sljedećem redosljedu plaćanja:

 • 1000 EUR (po registraciji),
 • 1000 EUR (do 15.01.2024. godine),
 • 1000 EUR (do 15.04.2024. godine).

Za studente sa ekonomskim poteškoćama  iz mediteranskih država koji imaju izvanredan profil koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske Unije Odsjek nudi dva oslobađanja od školarine.

Proces podnošenja aplikacija i dokumenti potrebni za apliciranje

Potrebni dokumenti za podnošenje aplikacija su:

 • Popunjen online aplikacioni obrazac,
 • Lična karta ili pasoš,
 • Biografija (Curriculum Vitea),
 • Potvrda ili potvrde o stepenu stečenog zvanja,
 • Transkript evidencije o stepenu stečenog zvanju,
 • Dodatak diplomi (ukoliko postoji),
 • Formalne kvalifikacije o pismenom i usmenom znanju engleskog jezika (potreban nivo znanja engleskog jezika je C1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike)
 • Motivaciono pismo (1 stranica),
 • Ostali prateći dokumenti (npr. dokaz o radnom iskustvu ili dodatnom jezičkom zvanju),
 • Ako je diplomu dodjelio strani univerzitet potrebna je potvrda o priznavanju diplome od strane Helenskog nacionalnog informacionog centra za priznavanje akademskih nauka.

Aplikacioni materijali se mogu preuzeti na sljedećoj web stranici: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/673232

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje online prijave je 30.06.2023. godine.

Ostale informacije

Više informacija o master programu mogu se naći na web stranici: https://med.pedis.uop.gr/ ili kontaktom na sljedeću e-mail adresu: pms-med@uop.gr

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]