brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
15.05.2024 Rumunija
 • Međunarodni odnosi,
 • Političke nauke,
 • Žurnalistika,
 • Interpretacija/Prevođenje i
 • Pravo

Međunarodna organizacija Frankofonije u saradnji sa državnim Univerzitetom za nauku i tehnologiju „Politehnika“ iz Bukurešta, organizuje Frankofonski ljetni univerzitet iz oblasti međunarodnih odnosa u periodu od 01.07.2024. godine do 05.07.2024. godine.

Uslovi za podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju zadovoljavati sljedeće uslove za apliciranje na ovaj stipendijski program:

 • Da su studenti ili mladi profesionalci (Da su diplomirali u ili 2023. akademskoj godini),
 • Da posjeduju najmanje B2 nivo znanja francuskog jezika,
 • Da su starosti između 20 i 28 godina života.

Troškovi koji su pokriveni stipendijskim programom

Ovim stipendijskim programom zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine pokriveni su sljedeći troškovi:

 • Troškovi prevoza (Avio ili željeznička karta od Sarajeva do Bukurešta),
 • Putno osiguranje,
 • Smještaj (Jednokrevetna ili dvokrevetna soba u kampusu Univerziteta)
 • Troškovi ishrane (U periodu koji se odnosi na ovaj stipendijski program).

Oblasti stipendiranja

Ovaj stipendijski program odnosi se na sljedeće oblasti:

 • Međunarodni odnosi,
 • Političke nauke,
 • Žurnalistika,
 • Interpretacija/Prevođenje i
 • Pravo.

Rokovi i način prijave

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15.05.2024. godine. Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine prijave podnose elektronskim putem preko sljedeće web adrese: https://mfr.upb.ro/nos-evenements/universite-dete-des-jeunes-en-relations-internationales

Ostale informacije

Više informacija o ovom stipendijskom programu zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine mogu dobiti kontaktirajući g-đu Mathilde Landier na e-mail: mathilde.landier@francophonie.org

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]