CEEPUS III poziv za prijave pojedinaca za akademsku 2017/2018 godinu

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.06.2017. Ostale zemlje Različite oblasti

Obavještavamo Vas da je do 15. juna o.g. otvoren poziv za apliciranje pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža za zimski semestar akademske 2017/2018 godine.

Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža za kratkoročne (Short Term Student) ili semestralne (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem on-line sistema:

www.ceepus.info.

Nakon registracije i otvaranje Mobility profila, potrebno je popuniti on-line aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, koji aplikaciju šalje državnom CEEPUS koordinatoru (NCO BiH).

Stipendije u konačnici odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o mrežama koje imaju status Ready for Mobility, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2017/2018 godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i Umbrella mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su putem linkova: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx i https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Neke partnerske zemlje, nude opciju prijave i određenog broja Freemover-a za zimski semestar, sa početkom apliciranja od 1. jula ove godine.Freemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih CEEPUS III mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta (u BiH to su svi javni univerziteti).

Zemlje koje nude određeni broj Freemover stipendija za zimski semestar ove godine su: Mađarska, Hrvatska i Slovačka.

Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti (upload-ovati) u on-line aplikaciju:

Dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matična visokoškolska ustanova, a u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

Pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Pismo o prihvatanju je podijeljeno u dva dijela. Prvi dio potpisuje odgovorana osoba koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda mobilnosti/studiranja.

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i na

www.ceepus.info, nakon registracije.

Dodatne informacije dostupne su putem kontakta:

NCO BiH, Branka Avdibegović

branka.avdibegovic@mcp.gov.ba,

+387 33 492 607,

te na internet stranici

www.ceepus.info

Aktuelne stipendije