Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
16.01.2023 Mađarska

Program stipendiranja Stipendium Hungaricum realizuje se u Bosni i Hercegovini od 2014. godine, u okviru obrazovne saradnje između Mađarske i Bosne i Hercegovine, a sprovodi ga mađarska Tempus fondacija, koja vrši selekciju aplikacija i dodjelu stipendija.

 U sklopu ovog Programa, mađarska strana nudi 50 stipendija godišnje bosanskohercegovačkim studentima za puni studij u Mađarskoj na mađarskom ili engleskom jeziku, u okviru 3 ciklusa studija.

Bosanskohercegovačka strana nudi mogućnost mađarskim studentima da nastave studije na bilo kojem univerzitetu u Bosni i Hercegovini na način i pod uslovima utvrđenim CEEPUS III sporazumom (Centralno evropski program razmjene univerzitetskih studija).

Rok za prijave za akademsku 2023/24. godinu otvoren je do 16. januara 2023. godine, a prijave se podnose putem online Dream Apply sistema: https://apply.stipendiumhungaricum.hu , koji će biti otvoren za aplikacije od sredine novembra 2022. godine.

Dodatne informacije o Programu, dostupnim studijskim programima, uslovima i načinu apliciranja, dostupni su putem internet stranice: https://stipendiumhungaricum.hu/

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]