Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
15.03.2022 Rumunija
 • Arhitektura,
 • Umjetnost,
 • Rumunska kultura i civilizacija,
 • Žurnalistika,
 • Političke i upravne nauke,
 • Obrazovne nauke,
 • Humanističke studije,
 • Tehničke studije,
 • Nafta i gas,
 • Poljoprivredne nauke,
 • Veterinarstvo

Ministarstvo inostranih poslova Ruminije, Odsjek za Javnu diplomatiju, kulturu i nauku saopštava pokretanje programa stipendiranja, koje Rumunija pruža stranim studentima, za akademsku 2022/2023 godinu.

Potrebno je voditi računa o kriterijumima za ocjenjivanje, kao što su školski rezultati i poznavanje jednog od jezika za širu upotrebu. Oblasti iz kojih se dodjeljuju stipendije su:

 • Arhitektura,
 • Umjetnost,
 • Rumunska kultura i civilizacija,
 • Žurnalistika,
 • Političke i upravne nauke,
 • Obrazovne nauke,
 • Humanističke studije,
 • Tehničke studije,
 • Nafta i gas,
 • Poljoprivredne nauke,
 • Veterinarstvo

Važna je napomenuti da se stipendije ne dodjeljuju za medicinu, stomatologiju i farmaciju.

Nivoi studiranja koje pokrivaju stipendije

Kandidati mogu birati sljedeće nivoe studiranja:

 • Bachelor,
 • Master,
 • PhD

Potrebni dokumenti za apliciranje

Potrebno je da svaki kandidat kreira nalog na platformi Study in Romania (http://studyinromania.gov.ro/) , zatim da popuni tražene podatke i učita sljedeće dokumente:Kopije stečenih diploma (diploma bakalaureata ili njen ekvivalent, plus diploma,

magisterija, doktorat, ako je primjenjivo) i njihov ovlašteni prijevod na engleski jezik,

francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.

 • Kopije transkripta završenih studija i njihov autorizovani prevod na engleski jezik,

francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih (ili ekvivalentnog dokumenta) i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španski ili rumunski, ako je primjenjivo.
 • Kopija prve tri stranice pasoša ili nacionalnog dokumenta o identitetu i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španski ili rumunski, ako je primjenjivo.
 • Curriculum vitae na engleskom ili francuskom jeziku u traženom formatu a za doktorski ciklus takođe pismo namjere od podnosioca prijave na engleskom, francuskom, španskom ili rumunskom jeziku.

Prijava će sadržavati i sljedeću dokumentaciju (samo za one kandidate koji pripadaju

posebnoj kategoriji koji su navedeni za svaki dokument):

 • Kopija dokaza o promjeni imena (ako je primjenjivo) i ovlašteni prijevod na engleski jezik, francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.
 • kopiju uvjerenja o položenom maturskom, diplomskom ili master ispitu, u zavisnosti od slučaja, za diplomce koji još nemaju diplomu i ovlašćenje prevod na engleski, francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.
 • Kopija potvrde kojom se dokazuje da lice na završnoj godini studija polaže maturski ispit na kraju školske/fakultetske godine i ovlašteni prijevod na engleski, francuski, španski ili rumunski, ako je primjenjivo.
 • Kopija transkripta kojim se potvrđuje akademska evidencija lica na završnoj godini studija, do momenta podnošenja prijave, i ovlaštenog prijevoda na engleski jezik, francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.
 • Kopija potvrde o završenoj pripremnoj godini za rumunski jezik ili uvjerenje o jezičkoj osposobljenosti, ako je primjenjivo.
 • Kopija ovjerene izjave o saglasnosti roditelja u slučaju kandidata koji nisu navršili 18 godina starosti do dana početka nastave i ovlašćen prevod na engleski, francuski, španski ili rumunski, ako je primenjivo.

Dokumenti se moraju skenirati pojedinačno, nakon originala, u PDF formatu

Troškovi koje pokrivaju stipendije

Stipendije pokrivaju sljedeće troškove:

 • Finansiranje troškova pripremne godine,
 • Školarina,
 • Smještaj (u studentskim domovima),
 • Mjesečna novčana naknada u iznosu od:
 1. 65 EUR za Bachelor novo studiranja (u valuti Rumunije – LEI),
 2. 75 EUR za Master nivo studiranja (u valuti Rumunije – LEI),
 3. 85 EUR za PhD nivo studiranja (u valuti Rumunije – LEI)

Stipendije ne pokrivaju troškove međunarodnog i domaćeg transporta od rumunskog graničnog prelaza do univerziteta. U tom smislu, kandidati moraju biti pripremljeni za ličnu finansijsku podršku dodatnih troškova.

Dodatne informacija

Prijavni formulari i više informacija o stipendiranju mogu se pronaći na web stranicama i to:

Na rumunskom jeziku: http://www.mae.ro/node/10250

Na engleskom jeziku: http://www.mae.ro/en/node/10251

Na francuskom jeziku: http://www.mae.ro/fr/node/10253

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 15.03.2022 godine, nekompletne prijave se neće uzimati u razmatranje.

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]