Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
24.11.2019. Italija Master program

„Rondine Cittadella della Pace“, je talijanska ne-vladina organizacija osnovana 1997. godine, sa ciljem promovisanja dialoga i rješavanja konflikta. Organizacija okuplja mlade ljude širom svijeta iz post-konfliktnih zemalja ili onih koje su jos u konlifktu (Srednji Istok, Kavkaz, Balkan, Afrika, Južna Amerika) , te im nudi jedinstven i orginalan program sa visokim stepenom treninga i radionica, sa sjedištem u World House of Rondine (Toskana).

Organizacija je uputila poziv za prijavu kandidata iz Bosne i Hercegovine za učešće u dvogodišnjem Programu za izgradnju mira i rješavanju konflikta (World House Programme). Program će biti realizovan u periodu juli 2020 do juni 2022. godine, najmjenjen je mladim ljudima starosne dobi između 21 i 28 godina koji su aktivni u civilnom društvu i imaju završen osnovni studij. Pored realizacije edukacije o rješavanju konflikta, Program nudi direktni kurs talijanskog jezika i sticanja master zvanja na italijanskim univerzitetima. Izabranim kandidatima organizator snosi troškove obrazovanja i obuke, smještaja i ishrane, dok kandidat snosi troškove prevoza do Republike Italije, vize i zdravstvenog osiguranja.

Sve informacije o Programu, uključujući uslove za učešće, popis potrebne dokumentacije, način odabira kandidata, kao i formular za prijavu, dostupne su na internetskoj stranici Organizacije: https://callforparticipants.rondine.org  ili se mogu dobiti upitom na adresu elektronske pošte: apply@rondine.org

Prijave se šalju direktno elektronskim putem na adresu: international.rondine@gmail.com  ili apply@rondine.org  najkasnije do 24.11.2019. godine.

Aktuelne stipendije

Global UGRAD program

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 31.12.2019. Sjedinjene Američke Države Pre-diplomski program Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini  objavljuje konkurs Global UGRAD program razmjene za akademsku 2020/2021.godinu. Globalni „UGRAD“ program u [...]

Fulbright-ov gostujući stipendijski program

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 06.12.2019. Sjedinjene Američke Države Post-doktrorski program Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje Fulbright-ov gostujući stipendijski program za akademsku 2020/2021 godinu. Program obezbjeđuje [...]

Program stipendiranja njemačke privrede

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 11.11.2019. Njemačka Radne stipendije U okviru Programa stipendija njemačke privrede za 2020. godinu, studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo [...]