Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
24.11.2019. Italija Master program

„Rondine Cittadella della Pace“, je talijanska ne-vladina organizacija osnovana 1997. godine, sa ciljem promovisanja dialoga i rješavanja konflikta. Organizacija okuplja mlade ljude širom svijeta iz post-konfliktnih zemalja ili onih koje su jos u konlifktu (Srednji Istok, Kavkaz, Balkan, Afrika, Južna Amerika) , te im nudi jedinstven i orginalan program sa visokim stepenom treninga i radionica, sa sjedištem u World House of Rondine (Toskana).

Organizacija je uputila poziv za prijavu kandidata iz Bosne i Hercegovine za učešće u dvogodišnjem Programu za izgradnju mira i rješavanju konflikta (World House Programme). Program će biti realizovan u periodu juli 2020 do juni 2022. godine, najmjenjen je mladim ljudima starosne dobi između 21 i 28 godina koji su aktivni u civilnom društvu i imaju završen osnovni studij. Pored realizacije edukacije o rješavanju konflikta, Program nudi direktni kurs talijanskog jezika i sticanja master zvanja na italijanskim univerzitetima. Izabranim kandidatima organizator snosi troškove obrazovanja i obuke, smještaja i ishrane, dok kandidat snosi troškove prevoza do Republike Italije, vize i zdravstvenog osiguranja.

Sve informacije o Programu, uključujući uslove za učešće, popis potrebne dokumentacije, način odabira kandidata, kao i formular za prijavu, dostupne su na internetskoj stranici Organizacije: https://callforparticipants.rondine.org  ili se mogu dobiti upitom na adresu elektronske pošte: apply@rondine.org

Prijave se šalju direktno elektronskim putem na adresu: international.rondine@gmail.com  ili apply@rondine.org  najkasnije do 24.11.2019. godine.

Aktuelne stipendije

Stipendije Univerziteta Kipar – MBA program

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti Kipar Master program iz oblasti poslovne administrracije Univerzitet u Kipru u okviru MBA programa nudi stipendije za međunarodne kandidate na bazi njihovih akademskih kvalifikacija, profesionalnog iskustva i [...]

Stipendije Vlade Republike Slovačke

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2020. Slovačka Vlada Republike Slovačke je odobrila stipendiju državljanima Bosne i Hercegovine za akademsku godinu 2020/2021. godinu. Prijave za stipendije zajedno sa kompletnom dokumentacijom moguće je podnijeti [...]

Ponuda za studij na MGIMO Univerzitetu u Moskvi

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.04.2020. Ruska Federacija Međunarodni ekonomski odnosi, Međunarodni odnosi, Međunarodno pravo i Žurnalistika „MGIMO“-Moskovski državni Institut međunarodnih odnosa pri Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije dodjeljuje, kao i prethodnih [...]