Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
07.09.2020. Austrija Master program iz oblasti opšte uprave

Postdiplomski master program (General Management MBA program) iz područja opšte uprave počeće 30.10.2020.godine.

Ovaj uspješni postdiplomski program zajednički realizuju „TU Wien“ i Dunavski Univerzitet „Krems“ (Danube University Krems). Program je akreditovan od strane  „FIBAA“  i nudi potencijalnim menadžerima mogućnost sticanja osnovnih ekonomskih, pravnih i socijalnih vještina. Osnovni motiv oba Univerziteta je omogućiti kvalifikovanim mlađim menadžerima koji dolaze iz takozvanih «tržišta u razvoju» učestvovanje u programima kontinuiranog obrazovanja.

Ponuđene stipendije trebaju omogućiti potencijalnim menadžerima da usavrše akademsko obrazovanje i svoje znanje odgovarajućeg stranog jezika, te ujedno steknu interkulturalnu kompetenciju. Pomažući postdiplomske studente sa «tržišta u razvoju», „TU Wien“ i „Danube University Krems“ doprinose stručnom obrazovanju menadžera iz istočne i jugoistočne Evrope.

Ponuđene su 2 djelimične stipendije u iznosu od 7.300 eura, što čini jednu trećinu naknade za kurs. Preostala programska naknada iznosi 14.600 EUR.

Kandidati moraju imati minimalno 2 godine profesionalnog iskustva i odgovarajuće znanje engleskog i njemačkog jezika.

Trajanje programa: 4 semestra, honorarno, izvodi se u modulima.

 Način prijavljivanja

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za stipendiju do 07.09. 2020. godine.

Molimo vas da vaše prijave, uz prateću dokumentaciju (uključujući motivacijsko pismo, CV i kopiju certifikata i sl.) pošaljete e-mailom na adresu gm-mba@tuwien.ac.at.

 Kontakti i dodatne informacije

TU Wien                                                             Danube University Krems

Continuing Education Center                    Danube Business School

Mag. Christine Hudetz, MA                        Mag. Karin Galli

T: +43 (0)1 58801 – 41708                           T: +43 (0)2732 893 – 2681

E: gm-mba@tuwien.ac.at                             E: karin.galli@donau-uni.ac.at

Detaljne informacije vezane za General Management MBA program mogu se pronaći na slijedećoj web adresi website https://cec.tuwien.ac.at

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Rumunije za 2023/2024 godinu

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 01.03.2023 Rumunija Arhitektura, Umjetnost, Rumunska kultura i civilizacija, Žurnalistika, Političke i upravne nauke, Obrazovne nauke, Humanističke studije, Tehničke studije, Nafta i gas, Poljoprivredne nauke, Veterinarstvo Ministarstvo inostranih [...]