Pretraga baze stipendija

Trenutno se u bazi nalazi 4 aktivnih stipendija za 29 država.

Prikaži

Projekat omogućili

Ambasada Republike Češke u BiH

Ministarstvo obrazovanja

 

Informacije o stipendijama

Ostale države

Konkurs otvoren do Zemlja Oblast

30.09.2017.

Ostale države

Razlicite oblasti

Stipendije za bh studente za studij na Univerzitetu Sultan Azlan Shah u Maleziji

Vlada države Perak, (Malezija) ponudila je deset (10) stipendija za studente iz Bosne i Hercegovine za studij na Univerzitetu Sultan Azlan Shah.
Za  studente iz Bosne i Hercegovine ponuđeni su programi za studij na Fakultetu za menadžment i informacione tehnologije i na Fakultetu za islamske studije.

Ponuđeni programi za studij na Fakultetu za menadžment i informacione tehnologije  (Faculty of Management and Information Technology) su sljedeći:

• Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing
• Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship
• Bachelor of Computer Science (Hons)
• Bachelor of Islamic Finance (Hons)
• Bachelor of Accounting (Hons)
• Master of Business Administration
• Master of Management
• Master of Information Technology
• PhD in Science
• PhD in Management

Ponuđeni programi za studij na Fakultetu za islamske studije (Faculty of Islamic Studies) su sljedeći:

• Bachelor of Usuluddin (Hadis)
• Bachelor of Applied Syariah
• Master of Applied Syariah
• Master of Usuluddin
• PhD in Usuluddin
• PhD in Applied Syariah

Predavanja na ovim programima se odvijaju na engleskom jeziku, dok programi za studij na Fakultetu islamskih nauka zahtjevaju da studenti imaju prethodno poznavanje osnova arapskog jezika kao preduslov.
Traženo poznavanje engleskog jezika je stepen C u GCE O nivou, ili stepen C u A nivou, ili 550 poena u TOEFL-u ili grupa 6 u IELTS-u.

Univerzitet Sultan Azlan Shah (USAS) je za strane studente obezbijedio smještaj u hostelu kampusa i ishranu u kafeteriji kampusa.

Termini prijema na programe u akademskoj 2016/2017 godini su:
• semestar II: 1. januar 2017. godine (za dodiplomske i postdiplomske stidije),
• semestar III (kratki semestar): 28. maj 2017. godine (samo za dodiplomski studij),
• prijem za doktorske studije je tokom cijele godine.

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti aplikacione prijave na odabrani fakultet najmanje tri mjeseca prije gore navedenog upisnog roka, kako bi se obezbijedile vize, te obavili drugi administrativni poslovi vezani za upis.

Krajnji rok za prijavu na doktorske studije je 30.09.2017. godine.

Više informacija o studiranju na Univerzitetu Sultan Azlan Shah, kao i prijavni obrasci mogu se naći na web stranici: http://www.web.kuisas.ed.my .

Svi upiti u vezi sa stipendijama i upisom mogu se slati na International Relations Unit Manager, Puan Ilyani na tel.+60192339236 ili +605-7732 (208), (349) ili putem e-maila: ilyani@usas.edu.my

 

 

 

StudirajVani je neprofitni projekat za pomoć bh studentima da pronađu informacije o studiranju i stipendiranju u inostranstvu. Projekat je finansiran od strane Češke Republike.