Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.10.2022

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) otvoren je Poziv za apliciranje pojedinaca (studenti i predavači) unutar CEEPUS III mreža.

Rok za prijave za zimski semestar akademske 2022/2023. godine je 15. juni 2022. godine, a za ljetni semestar 30. oktobar 2022. godine, uz napomenu da je prijave tehnički moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, ali isključivo uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

 Studenti se mogu prijaviti unutar aktivnih mreža (Ready for Mobility i Umbrella) za kratkoročne (Short Term Student i Short Term Excursion) ili semestralne (Student) mobilnosti, a kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendije se vrši isključivo putem on-line sistema: www.ceepus.info.

Nakon registracije Mobility profila, koju je aplikant dužan obaviti lično, potrebno je popuniti on-line aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordintora na matičnoj instituciji, a zatim od državnog CEEPUS koordinatora (NCO BiH), nakon čega se aplikacija šalje u zemlju domaćina radi finalne evaluacije.

Stipendije u konačnici dodjeljuje NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o 85 mreža koje imaju status  Ready for Mobility, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2022/2023. godini i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu, kao i o Umbrella mrežama (koje formalno imaju pravo učešća, ali im još uvijek nisu dodijeljeni stipendijski mjeseci) dostupne su putem linkova:

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave i određenog broja aplikanata unutar Freemover kategorije za zimski semestar, a početak apliciranja za Freemovere je moguć od 1. jula do 30. novembra.

Freemover kategorija je kreirana za pojedince čiji fakultet/odsjek nije partner u nekoj od aktivnih CEEPUS mreža, ali je članica odgovarajućeg univerziteta (u BiH to su svi javni univerziteti).

Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju (kod prijava za Austriju dokumentacija se prilaže nakon što NCO Austrije to zatraži):

Dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matična visokoškolska ustanova, a u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

Pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Prvi dio dokumenta potpisuje odgovorana osoba institucije koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda mobilnosti/studiranja.

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i na www.ceepus.info, nakon registracije Mobility profila.

Dodatne informacije dostupne su putem kontakta: NCO BiH, Branka Avdibegović, e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, br. tel: +387 33 492 607, te na internet stranici www.ceepus.info.

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]