Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
15.01.2020. Austrija Master program

Diplomatska akademija Beč objavljuje sljedeće studijske programe i kurseve za zainteresovane studente iz Bosne i Hercegovine za akademsku 2019/20 godinu:

  • diplomski studijski program: Jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. Naročit profil ovog studijskog programa obilježen je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menađžmenta itd…), intenzivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezične nastave (njemački, engleski i grancuski).
  • M.A.I.S. – studijski program (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi. Kandidatkinje i kandidati koji već raspolažu dodatnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjm u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni izravno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizuje se u saradnji sa Univerzitetom Beč.
  • E.T.I.A. – studijski program (Master in Environmental Technology and International Affairs): dvogodišnji MSc-program u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. Polaznici ovog studijskog programa će se upoznati i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunardonih pitanja vezanih za okoliš (2. godina na Tehničkom univerzitetu).
  • Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije: intenzivna nastava njemačkog jezika za sve nivoe znanja jezika, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, istoriji i kulturi.

Detaljne informacije mogu se pronaći na web stranici Diplomske akademije Beč:  www.da-vienna.ac.at

Sve praktične informacije u vezi studiranja i života u Beču možete naći na adresi: https://www.ossaw.at/

Napomena: Za pogodne kandidate iz BiH na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA-e (Austrian Development Agency). Za detalje informacije obratiti se Diplomatskoj akademiji Beč.

Aktuelne stipendije