brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.10.2023 do 2359h Sjedinjene Američke Države

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavlila je Fulbright-ov gostujući stipendijski program za akademsku 2024/2025 godinu.

Program obezbjeđuje stipendistima i iskusnim profesionalcima izvođenje redovnih ne-stepenovanih naprednih istraživanja na post-doktorskom nivou u Sjedinjenim Američkim Državama, angažovanih kroz proces učenja u punom radnom vremenu na univerzitetskom nivou ili kroz kombinaciju istraživanja i učenja. Grantovi se dodjeljuju na period od tri mjeseca do pune akademske godine (od osam do deset mjeseci).

Kandidati iz Bosne i Hercegovine se mogu prijaviti za jednu od sljedećih kategorija grantova: istraživanje, predavanje ili kombinovano predavanje/istraživanje. Kao Fulbright gostujući stipendista, napomenuto je da istraživačke aktivnosti ne smiju uključivati direktan kontakt kliničkih pacijenata.

Programom upravlja Vijeće za međunarodnu razmjenu naučnika (CIES), odjel Instituta za međunarodno obrazovanje (IIE), koji finansira Biro za obrazovanje i kulturu američkog State Departmenta (ECA).

Prijave je moguće dostaviti do 31.10.2023. do 2359h po lokalnom vremenu  preko sljedeće web stranice: https://apply.iie.org/apply/?sr=a1994ce9-7f75-44a0-8cb8-9dbbd79a40b0

Traženi uslovi za aplikaciju na ,,Fulbright-ov gostujući stipendijski program”

 • BH državljanstvo sa validnom putnom ispravom (pasošem),
 • Doktorski stepen obrazovanja, odgovarajući nivo treninga ili iskustvo u određenim oblastima studija (Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju da ispunjavaju uslove za doktorsku (ili ekvivalentnu) diplomu do februara 2024. Ako se prijavljuju bez završenih uslova za doktorsku (ili ekvivalentnu) diplomu, jedno od pisama preporuke mora doći od matične institucije kandidata, u kojem se navodi napredak kandidata i očekivani datum završetka do 24. februara 2024. godine),
 • Stalno zaposlenje u BiH,
 • Srazmjeran nivo znanja engleskog jezika koji je neophodan za predviđnje aktivnosti stipendijskog programa i koji je neophodan za prilagođavanje svakodnevnom životu u Sjedinjenim Američkim Državama (Ambasada Sjedinjenih Američkih Država procjenjuje znanje engleskog jezika tokom procesa nacionalne selekcije. Od kandidata se ne traži da se registruju za ispit iz engleskog kao stranog jezika (TOEFL) niti da dostave dodatnu dokumentaciju. Ako je dostupan važeći TOEFL izvještaj o rezultatima, treba ga uključiti),
 • Doktorsko odobrenje za učestvovanje u programu (samo finalisti),
 • Da ispunjava uslove za za dobijanje i održavanje ne-imigrantske vize (J-1) a koja je uslovljena ovim programom,
 • Posvećenost povratku u Bosnu i Hercegovinu kroz najmanje 2 godine (Kao nosioci J-1 vize, primaoci grantova podliježu zahtjevu za dvogodišnji boravak u matičnoj zemlji u inostranstvu. Izdržavana lica u pratnji sa J-2 vizama također podliježu ovom zahtjevu, bez obzira na trajanje njihovog boravka).

Prosec apliciranja

Zainteresovani aplikanti za ovaj studijski program moraju aplicirati isključivo preko Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, koristeći online aplikaciju putem sljedeće web adrese: https://apply.iie.org/apply/?sr=f0e0e48c-ce74-48ab-a10b-0592c21d231f

On-line aplikacioni formular mora uključivati:

 • Detaljni projektni prijedlog predloženih aktivnosti,
 • Biografiju (Za istraživanje ili kombinaciju predavanje/istraživanje) i/ili nastavni plan i program (Za predavanje ili kombinaciju predavanje/istraživanje),
 • Detaljni Curriculum vitae tj. Životopis (Informacije kao što su datum i mjesto rođenja, pol, bračni status, članovi porodice, pasoš/nacionalna lična karta/broj vozačke dozvole, fotografije, ne treba uključivati),
 • Fotokopiju koja dokazuje doktorski nivo obrazovanja ili završni nivo doktorskih studija u okviru predloženih oblasti studija (Koje je izdala nadležna akademska institucija, sa dostupnim ovjerenim prevodima na engleski jezik. Zainteresoano zandidati iz Bosne i Hercegovine koji su u procesu sticanja doktorskog nivoa obrazovanja možda će morati da dostave službenu dokumentaciju sa ovjerenim prevodom na engleski jezik),
 • 3 referentne naučne objave,
 • Alternativno finansiranje (Ako je dostupno, zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine treba da navedu sva ne-Fulbrightova sredstva za koju očekuju da će im biti na raspolaganju tokom granta, kao što su plaćeni godišnji odmori, druga plaćena odsustva, lična ušteđevina ili neki drugi izvori prihoda. Od finalista se traži da dostave dodatnu dokumentaciju o alternativnim izvorima finansiranja, ukoliko su dostupna),
 • Pozivno pismo domaće Institucije iz Sjedinjenih Američkih Država (preferirano, ali nije obavezno)
 • Kopiju BH putne isprave tj. pasoša (Od finalista će se tražiti da kasnije dostave istu dokumentaciju za izdržavane osobe).

Ostale informacije

Više informacija o programu može se naći preko sljedeće web adrese: https://fulbrightscholars.org/non-us-scholars/fulbright-visiting-scholar-program

Instrukcije za popunjavanje aplikacionog obrasca za „2024-2025 Fulbrigh Visiting Scholar Program“ mogu se pronaći na sljedećoj web adresi: https://ba.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/270/Application-Instructions-Visiting-Scholar.pdf

Za dodatna pitanja zainteresirani aplikanti mogu se obratiti Koordinatoru za razmjenu u Amabasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu na mail: bhexc@state.gov koristeći naziv predmeta (Subject) u email poruci „2024-2025 Fulbright Visiting Scholar Program“.

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]