brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
01.08.2023 do 2359 Sjedinjene Američke Države
 • Računovodstvo,
 • Svemirski inžinjering,
 • Poljoprivredni inžinjering,
 • Agronomija,
 • Veterina,
 • Antropologija,
 • Arheologija,
 • Poljoprivreda i ishrana,
 • Prostorne studije,
 • Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti,
 • Astronomija,
 • Biologija,
 • Biomedicinski inžinjering,
 • Biznis i ekonomija,
 • Hemija i hemijski inžinjering,
 • Komunikacije i telekomunikacije,
 • Informatika,
 • Kriminalistika,
 • Klinička psihologija,
 • Civilni i okolišni inžinjering
 • Ples,
 • Demografija,
 • Obrazovanje,
 • Energija i energetski inžinjering,
 • Ekologija i nauka o okolišu,
 • Elektro-inžinjering,
 • Film i televizija,
 • Ribarstvo,
 • Šumarstvo,
 • Nauka o ishrani
 • Geografija i geologija,
 • Istorija,
 • Holtikultura,
 • Žurnalistika,
 • Pravo,
 • Lingvistika,
 • Matematika,
 • Muzika,
 • Medicina i javno zdravstvo,
 • Filozofija,
 • Fizika,
 • Psihologija,
 • Političke nauke,
 • Sociologija,
 • Statistika,
 • Transport,
 • Urbano i regionalno planiranje,
 • Vizuelna umjetnost,
 • Zoologija

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Fulbright-ov  program za strane studente u okviru kategorije za gostujuće studente-istraživače za akademsku 2024/2025 godinu. Fulbright-ov stipendijski program obezbjeđuje grantove za izvođenje redovnih istraživačkih radova na diplomskom nivou u trajanju od minimalno četiri mjeseca do maksimalno devet mjeseci na američkim Institucijama visokog obrazovanja. Učesnici programa za gostujuće studente-istraživače su povezani sa akreditiranim američkim Institucijama visokog obrazovanja te obavljaju akademska istraživanja na diplomskom nivou u oblastima njihovih studija, prikupljaju međunarodno iskustvo i akademsko usavršavanje i pomažu unaprijeđenju mađusobnog razumijevanja između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Oblasti iz kojih se dodjeljuju stipendije

 • Računovodstvo,
 • Svemirski inžinjering,
 • Poljoprivredni inžinjering,
 • Agronomija,
 • Veterina,
 • Antropologija,
 • Arheologija,
 • Poljoprivreda i ishrana,
 • Prostorne studije,
 • Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti,
 • Astronomija,
 • Biologija,
 • Biomedicinski inžinjering,
 • Biznis i ekonomija,
 • Hemija i hemijski inžinjering,
 • Komunikacije i telekomunikacije,
 • Informatika,
 • Kriminalistika,
 • Klinička psihologija,
 • Civilni i okolišni inžinjering
 • Ples,
 • Demografija,
 • Obrazovanje,
 • Energija i energetski inžinjering,
 • Ekologija i nauka o okolišu,
 • Elektro-inžinjering,
 • Film i televizija,
 • Ribarstvo,
 • Šumarstvo,
 • Nauka o ishrani
 • Geografija i geologija,
 • Istorija,
 • Holtikultura,
 • Žurnalistika,
 • Pravo,
 • Lingvistika,
 • Matematika,
 • Muzika,
 • Medicina i javno zdravstvo,
 • Filozofija,
 • Fizika,
 • Psihologija,
 • Političke nauke,
 • Sociologija,
 • Statistika,
 • Transport,
 • Urbano i regionalno planiranje,
 • Vizuelna umjetnost,
 • Zoologija

Ko se sve može prijaviti

Fulbright-ov program za strane studente otvoren je za sve koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Svi državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju validni BH pasoš,
 • Da pohađa dobar doktorski programa u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu, u gore navedenim područjima studija u trenutku prijave, Tipični profil gostujućeg studentskog istraživača je onaj u završnoj fazi doktorskog studija čiji je cilj unaprijediti istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama,
 • Da pohađa dobar master program u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu, u gore navedenim područjima studija u trenutku prijave, Predloženi ciljevi istraživanja moraju se direktno odnositi na studije, rad i interese kandidata, te pomoći u budućim studijima i imati uticaj na njihovu matičnu zajednicu i šire,
 • Da je završio master program iz gore navedenih područja studiranja u trenutku prijave, Predloženi ciljevi i istraživanja moraju se direktno odnositi na studij, rad i interese kandidata, te pomoći u budućim studijama i imati uticaj na njihovu matičnu zajednicu i šire,
 • Da nije predviđeno da završi svoj doktorski program na matičnom univerzitetu prije početka i za vrijeme trajanja Fulbright-ovog programa za strane studente,
 • Sposobnost praćenja nastave na engleskom jeziku srazmjerno predloženim aktivnostima koje će se provoditi u Sjedinjenim Državama, U početnoj fazi prijave kandidati se ne moraju prijaviti za test engleskog kao stranog jezika (TOEFL) ili dostaviti dodatnu dokumentaciju. Ako kandidati posjeduju položen TOEFL test sa rezultatima, trebaju ga prenijeti na internetsku aplikaciju. Samo finalisti moraju imati valjan TOEFL rezultat; nema iznimki od ovog zahtjeva. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država će osigurati uputstva za registraciju i bonove za naknadu za testiranje samo finalistima
 • Doktorska dozvola za učestvovanje u Fulbright-ovom programu za strane studente (samo finalisti)
 • Ispunjavanje uslova za dobijanje i održavanje ne-imigrantske vize posjetioca razmjene J-1 potrebna za program, Suradnici i uzdržavani članovi porodice ne moraju plaćati naknade za vizu J-1 ili vizu (e) J-2, ako je to primjenjivo, ali sa njima mora razgovarati konzularni odjel ambasade,
 • Predan povratku u BiH poslije provedenih 2 godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kao nosioci vize J-1, stipendisti podliježu dvogodišnjem zahtjevu za boravištem u stranoj zemlji. Prateći izdržavani članovi viza J-2 također podliježu ovom zahtjevu, bez obzira na trajanje boravka.

Aplikacioni proces

Zainteresovani kandidati se moraju prijaviti preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kandidati mogu preuzeti aplikacione materijale preko sljedeće web stranice: https://apply.iie.org/apply/?sr=b29b205d-36bc-44e5-8e02-1d3e90c567a4

Neophodno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Izjava o ciljevima istraživanja o predloženoj aktivnosti u Instituciji u Sjedinjenim Američkim Državama, Navedite ko, šta, kada, gdje, zašto i kako vaše predložene istraživačke aktivnosti za vaš Fulbright program. Predloženi istraživački projekat mora biti efikasno istražen ili sproveden u periodu od četiri do devet mjeseci u Sjedinjenim Državama. Format: narativni dokument od dvije stranice, prored u jednom redu, 12 tačaka Times New Roman, margine od 1 inča (pogledajte Cilj studija i smjernice za ličnu izjavu). (PDF 252KB),
 • Lična izjava, Dajte jasnu, potpunu i uvjerljivu izjavu koja vas akademski i profesionalno upoznaje s potencijalnim institucijama domaćinima u Sjedinjenim Državama. Format: narativni dokument od dvije stranice, prored u jednom redu, 12 tačaka Times New Roman, margine od 1 inča (pogledajte Cilj studija i smjernice za ličnu izjavu). (PDF 252KB),
 • Potvrda Sporazuma o plagijatu, Pregledajte i potvrdite da razumijete i da ćete se pridržavati sporazuma. Pogledajte Cilj studije i smjernice za ličnu izjavu). (PDF 252KB),
 • Biografija, Informacije kao što su datum i mjesto rođenja, spol, bračni status, članovi porodice, pasoš/nacionalna lična karta/broj vozačke dozvole, fotografije, ne treba uključivati. Format: do šest stranica, lista za nabrajanje, Times New Roman od 12 tačaka, margine od 1 inča,
 • Tri Referentna pisma, Pisma, po mogućnosti na engleskom jeziku, moraju pisati profesori kod kojih je kandidat studirao ili istraživao u predloženoj oblasti studija ili neko ko je nadgledao podnosioca prijave u radu u vezi sa predloženim poljem studija,
 • Čitljive kopije svih akademskih transkripata nakon završetka srednje škole i dobijenih diploma i drugih akademskih nagrada, Dokumenti se prihvataju onako kako ih je izdala akademska institucija, bez prevoda na engleski jezik. Uključite ovjerene prijevode na engleski, ako su dostupni. Finalisti moraju obezbijediti ovjereni prijevod na engleski jezik svojih diploma i transkripata,
 • Obrazac za potpis, Učitajte popunjeni obrazac na online aplikaciju u odjeljku “Transkripti i dodatna dokumenta” i
 • Čitljiva kopija biografske stranice pasoša samo za kandidate, Od finalista se traži da dostave istu dokumentaciju za izdržavane osobe u pratnji na programu.

Troškovi koji su pokriveni ovim programom

Ovim programom su pokriveni slj3edeći troškovi:

 • Povratna avio karta,
 • Finansijska podrška za vrijeme provedeno u sjedinjenim Američkim Državama u obliku mjesečnog stipendije,
 • Troškovi školarine za cjelokupno vrijeme istraživanja u Insitucijama u Sjedinjenim američkim Državama,
 • Ograničena pokrivenost nesrećama i bolestima koja ispunjava zahtjeve propisa J Exchange Visitor Programa,
 • Predpolazna orjentacija u Američkoj Ambasadi u Sarajevu,
 • Dodatak za stanovanje,
 • Dodatak za knjige,
 • Dozvola za povrani prtljag i
 • Program ne pomaže u stambenim aranžmanima i ne pokriva troškove vezane za pasoš za primaoce grantova i izdržavana lica u pratnji, ako je primjenjivo.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 01.avgust.2023 godine  do 2359sati po lokalnom vremenu.

Ostale informacije

Više informacija o ovom program mogu se pronaći na web adresi: https://foreign.fulbrightonline.org/

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete kontaktirati Koordinatora za akademsku razmjenu u Ambasadi SAD preko sljedećeg e-mail-a: bhexc@state.gov

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]