Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
15.10.2022 Sjedinjene Američke Države
 • Nauka o naslijeđu i konzervaciji,
 • Preventivno očuvanje,
 • Hemija,
 • Fizika,
 • Nauka o materijalima i inžinjerstvo,
 • Mikrobiologija,
 • Statistika,
 • Očuvanje i konzervacija arhivske kulturne baštine,
 • Primjena tehnologije na polju složenih pitanja u oblastima očuvanja baštine i upravljanja rizikom,
 • Analiza i vizualizacija podataka.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Fulbright-ov  stipendijski program u okviru nacionalnog arhiva naučnog naslijeđa za akademsku 2023/2024 godinu. „Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship“ stipendijski program je komponenta „Fulbright Visiting Scholar programa“, koji nudi prilike Fulbrightovom gostujućem naučniku da se poveže sa naučnicima i stručnjacima iz Nacionalnog arhiva i Uprave za dokumente dok provode istraživanja u Nacionalnom arhivu i Upravi za evidenciju o istraživanju naslijeđa.

Nauka o naslijeđu je interdisciplinarna oblast koja obuhvata humanističke i egzaktne nauke, i fokusira se na poboljšanju brige, upotrebi i upravljanju kulturnim i istorijskim objektima koristeći alate i tehnologiju matematičkih, naučnih i inženjerskih disciplina.

Discipline koje program pokriva

 • Nauka o naslijeđu i konzervaciji,
 • Preventivno očuvanje,
 • Hemija,
 • Fizika,
 • Nauka o materijalima i inžinjerstvo,
 • Mikrobiologija i
 • Statistika

Oblasti interesovanja koje program pokriva

 • Očuvanje i konzervacija arhivske kulturne baštine,
 • Primjena tehnologije na polju složenih pitanja u oblastima očuvanja baštine i upravljanja rizikom,
 • Analiza i vizualizacija podataka.

Proces apliciranja

Zainteresovani kandidati za ovaj studijski program moraju aplicirati isključivo preko Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, koristeći online aplikaciju putem sljedeće web adrese: https://apply.iie.org/apply/?sr=7b0ccd80-ca85-424d-b679-c39a60f341a6

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti sljedeće podatke:

 • Biografske informacije,
 • Osnovne informacije o akademskim i profesionalnim kompetencijama,
 • Životopis,
 • Samoprocjena znanja engleskog jezika,
 • Projektni prijedlog (Esej od 3 do 5 stranica),
 • Bibliografija (1 do 3 stranice referenci koje su relevantne za predloženo istraživanje),
 • Pismo podrške (Mora biti izdato od matične ustanove podnosioca aplikacije),
 • Pismo preporuke (3 pisma preporuke).

Trajanje programa

Minimalno trajanje Fulbright-ov stipendijski program u okviru Nacionalnog arhiva naučnog naslijeđa je 5 mjeseci, a maksimalno trajanje programa je 12 mjeseci počev od septembra 2023. godine.

Rokovi

Krajnji rok za prijavu na Fulbright-ov stipendijski program u okviru Nacionalnog arhiva naučnog naslijeđa je 15.10.2022. godine.

Ostale informacije

Više informacija o ovom stipendijskom programu mogu se pronaći na sljedećoj web adresi: https://fulbrightscholars.org/fulbrightnationalarchives

Kontakt osoba

Kontakt osoba za Fulbright-ov stipendijski program u okviru Nacionalnog arhiva naučnog naslijeđa je g-đa Susan Muendl koja se može kontaktirati preko sljedeće e-mail adrese: fulbrightnationalarchives@iie.org

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]