brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.01.2024 Holandija

Haška akademija međunarodnog prava obavještava da će se ljetni ciklus predavanja iz oblasti međunarodnog prava održati u periodu od 08. jula do 16. avgusta 2024. godine.

Ciklusi predavanja

Ljetni ciklus se sastoji od dva kursa:

·         Prvi kurs je je na temu međunardonog javnog prava, koji traje od 18. jula do 26. jula 2024. godine,

·         Drugi kurs je na temu privatnog međunarodnog prava, koji traje od 29. jula do 16. avgusta 2024. godine.

Ciklus je namijenjen studentima koji su završili najmanje 4 godine studija u koji je bio uključen predmet međunarodno pravo ili studenti koji su završili trogodišnji studij također sa predmetom međunarodno pravo. Svi zainteresovani kandidati moraju dobro poznavati jedan od dva obavezna jezika, engleski ili francuski.  Svi podaci o ciklusu, uslovima studiranja, potrebnoj dokumentaciji kao i formulari za prijavu na Ljetni kurs dostupni su na web stranici Akademije na: www.hagueacademy.nl  ili na https://www.hagueacademy.nl/programmes/the-summer-courses/

Rokovi i način prijave

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.01.2024. godine i prijave se podnose Akademiji direktno i isključivo elektronskim putem na gore navedenu adresu.

Ostale informacije

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine sve dodatne informacije mogu dobiti preko sljedeće web stranice: https://www.hagueacademy.nl/wp-content/uploads/2024-Programme-Summer_ete.pdf

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]