brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
31.10.2023 Japan

JICA-DSP provodi JICA kao dio službene razvojne pomoći (ODA) vlade Japana. JICA-DSP se nudi međunarodnim naučnicima koji su prihvaćeni kao učesnici JICA-inog projekta razvoja ljudskih resursa koji su upisani na studijski program na japanskom univerzitetu. (https://www.jica.go.jp/dsp-chair/english/dsp/overview/index.html). JICA je do sada pružala programe obuke kao dio tehničke saradnje u različitim oblastima. U cilju jačanja mreža između ciljnih zemalja u odgovarajućim oblastima, JICA je uspostavila novi dugoročni program obuke za podsticanje mladih/sredovječnih birokrata, akademika i vodećih ljudskih resursa u različitim oblastima ciljnih zemalja koji su sposobni da utiču na procese kreiranja politike u svojim zemljama ili doprinosi društveno-ekonomskom razvoju u bliskoj budućnosti. Novi program/kurs, „Globalni lider SDG“, osnovan je u JFY 2019. u okviru JICA Programa razvojnih studija (JICA-DSP) u cilju promocije saradnje u oblasti održivog razvoja u svijetu. Program/kurs će ponuditi polaznicima posebne nastavne planove i programe o japanskom razvojnom iskustvu (JICA-DSP) i stažiranje, ako je potrebno, pored sticanja magistarskog ili doktorskog nivoa obrazovanja.

Ciljevi programa

Primarni ciljevi „JICA“ razvojnog studijskog programa su:

 • Razvijanje ljudskih resursa visokog nivoa koji su sposobni da doprinesu donošenju odgovarajućih političkih odluka i njihovoj implementaciji za rješavanje političkih i razvojnih pitanja u odgovarajućim oblastima.
 • Uspostavljanje i održavanje srednjoročnih i dugoročnih prijateljskih odnosa između ciljanih zemalja i Japana.

Trajanje programa

„JICA“ razvojni studijski program traje:

 • 2 godine za Master program i
 • 3 godine za Ph.D program.

Jezik koji će biti korišćen u sklopu „JICA“ studijskog programa

 • Engleski jezik

Traženu uslovi za apliciranje na „JICA“ studijski program

 • Trenutne dužnosti: mladi vladini službenici ili službenici srednje karijere, budući akademici ili osoblje iz privatnih institucija od kojih se očekuje da doprinesu formulisanju politike ili njenoj implementaciji za rješavanje pitanja održivog razvoja u odgovarajućim oblastima,
 • Državljanstvo: državljanin gore navedenih zemalja koji ispunjava uslove za japansku ODA
 • Starost: Za master programe, trideset pet (35) godina starosti ili manje (od 1. aprila 2024.). Međutim, pod određenim okolnostima koje se smatraju uzetim u obzir kandidati stariji od 35 godina mogu biti prihvaćeni. Molimo kontaktirajte našu kancelariju JICA za više informacija. Za Ph.D. programa, četrdeset (40) godina starosti ili manje (od 1. aprila 2024.). Međutim, pod određenim okolnostima koje se smatraju uzetim u obzir, kandidati stariji od 40 godina mogu biti prihvaćeni. Molimo kontaktirajte našu kancelariju JICA za više informacija.
 • Nivo obrazovanja:
 • Za magistarske programe kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju imati Bachelor nivo obrazovanja,
 • Za Ph.D programe kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju imati Master's nivo obrazovanja.
 • Poznavanje jezika: Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju posjedovati odgovarajući nivo poznavanja engleskog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji (TOEFL iBT: 80 ili IELTS: 6.5).
 • Fizička prisutnost: Kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju fizički doći u Japan radi sprovođenja istraživačkih aktivnosti za završetak ovog programa.
 • Ostali uslovi: Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine ne smiju primati niti planirati primanje drugih stipendija tokom ovog programa.
 • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: Žene se podstiču da se prijave za program. JICA se obavezuje da će promovirati rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, pružajući jednake mogućnosti svim kandidatima bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Potrebni dokumenti

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Popunjen prijavni obrazac „SDGs Global Leader for FY 2024“, koji se može preuzeti preko sljedeće web stranice: https://www.jica.go.jp/english/overseas/samoa/Application_Forms/SDGs_Global_Leader/2024.html
 • Potvrdu o diplomiranju:
 • Službeno ovjerenu kopiju originalne diplome koja je napisana na engleskom jeziku ili koja ima službeni prevod.
 • Akademski transkript:
 • Mora sadržavati sve ocjene koje je zainteresovi kandidat stekao tokom pohađanja Univerziteta,
 • Službeno ovjerene kopije izvodnog transkripta koji su napisani na engleskom jeziku ili koji imaju službeni prevod.
 • Fotokopiju certifikata o poznavanju engleskog jezika,
 • Kopiju pasoša ili lične karte sa fotografijom,
 • 2 identifikacione fotografije (veličina: 4cmx3cm) zalijepljene na prijavni obrazac i
 • Zdravstvenu potvrdu (poslije dobijanja potvrde o prijemu).

Rokovi i način prijave

Krajnji rok za prijavu je 31.10.2023. godine, a prijave se podnose putem mail-a na sljedeću e-mail adresu: jica.bh@bih.net.ba Cc: petrovicana.bk@jica.go.jp

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]