Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
24.07.2022 Meksiko

Meksička agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (AMEXCID) poziva strane državljane koji su zainteresovani za školovanje na dodiplomskom, master ili doktorskom nivou, učešću u diplomskim ili postdoktorskim istraživanja, ili za učešće u  programima mobilnosti u okviru dodiplomskih ili diplomskih studija, za učešće u programu stipendiranja meksičke vlade za strane studente u 2022 godini.

Stipendije se nude stranim studentima u više od 180 država kroz niz bilateralnih konvencija, multilateralnih programa i posebnih sporazuma. Više od 70 meksičkih institucija učestvuje i sve nude akademske programe registrovane kod Nacionalnog Vijeća za nauku i tehnologiju (CONACYT) kao i kod Nacionalnog postdiplomskiog sistema. Ovi programi pokazuju napredak koji je Meksiko postigao u prirodnim i humanističkim naukama.

Nudeći stipendije meksičke vlade za strane studente, Meksiko jača svoju ulogu aktera sa globalnom odgovornošću i obnavlja svoju posvećenost programima saradnje koji pomažu u stvaranju visokokvalifikovanog ljudskog kapitala. Prisustvo stranih studenata, akademika i naučnika u Meksiku pomaže u izgradnji trajnih mostova dijaloga koji obogaćuju dugoročnu vanjskopolitičku agendu kroz doprinose od izuzetne vrijednosti za zemlju i njene partnere u inostranstvu. Osim toga, meksičke institucije i akademska zajednica imaju koristi od povećane internacionalizacije.

Rokovi

Krajnji rok za prijavu je 24.07.2022. godine, a rezultati će biti objavljeni 15.08.2022. godine.

Proces apliciranja

Aplikacije se šalju u elektronskom obliku, putem Sistema za upravljanje akademskom saradnjom (SIGCA), preko sljedeće web stranice: https://sigca.sre.gob.mx/login

Ostale informacije

Sve informacije o programima studiranja, Institucijama, neophodnim formularima za podnošenje aplikacija i ostalim bitnim informacijama mogu se pronaći na sljedećoj web stranici: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Aktuelne stipendije