Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
Sjedinjene Američke Države

Međunardoni sajam visokog obrazovanja „Education USA Forum and Global Showcasw“ održan je 31.07.2019. godine u Washingtonu. Predstavnici Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu predstavili su profesionalcima na akreditiranim američkim sveučilištima, osnove i prioritete za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, kao i zakonodavni i strateški okvir visokog obrazovanja.

Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (U.S. Department os State) u Bosni i Hercegovini je u periodu školske 2016/2017 studiralo 49 studenata iz SAD-a, što je pad u odnosu na 72 studenata (2015/2016), 58 studenata (2014/2015), 111 studenata (2013/2014), 52 studenta (2012/2013) i 82 studenta (2011/2012).

Prema istom izvoru u SAD-u je studiralo 290 studenata iz Bosne i Hercegovine u školskoj 2017/2018, što je pad u odnosu na 303 studenta (2016/2017), 309 studenata (2015/2016), 296 studenata (2014/2015), 319 studenata (2013/2014) i 364 studenta (2012/2013).

Prilikom niza obavljenih direktnih razgovora sa predstavnicima univerziteta i drugih ustanova za obrazovanje studenata iz Bosne i Hercegovine u SAD-u naglašeno je da studenti trebaju direktno ostvariti kontakt sa osobama na univerzitetima. Od kontakt osoba će saznati na koji način mogu aplicirati za upis na studij. Većina univerziteta dodeljuje i stipendije za studij, a informacije o stipendijama također treba tražiti od nadležnih kontakt osoba. Većina sagovornika je istakla da univerziteti koje predstavljaju imaju praksu potpisivanja memoranduma o razumijevanju sa stranim univerzitetima, te ukoliko univerziteti u Bosni i Hercegovini imaju interesa za takvom vrstom saradnje, potrebno je uspostaviti kontakte.

U nastavku je lista predstavnika sa kojima su ostvareni direktni kontakti i razgovori, a koji su izrazili želju za saradnjom sa Bosnom i Hercegovinom:

 1. Kontakt osoba: Karen Karidoyanes

Director of International and Transfer Undergraduate Admission

e-mail: kkaridoyanes@bentley.edu

www.bentley.edu

 1. Kontakt osoba: Tara Maulood

Assistant Director of International Admission School of Law

e-mail: tara.maulood@slu.edu

www.slu.edu

U razgovoru sa Tarom Maulood naglašeno je da je njen šef porijekom iz Bosne i Hercegovine i da brojna zajednica ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a žive u St. Louisu predstavlja dodatnu pogodnost za dolazak naših studenata.

 1. Kontak osoba: Dr. ArtRosner-Salazar

Director – Global Education

e-mail: arosnersalazar@cnm.edu

www.cnm.edu

 1. Kontakt osoba: Aleksander N.Akulli, PhD

Director, Center for International Studies

e-mail: aakulli@uscupstate.edu

www.uscupstate.edu

 1. Kontakt osoba: Shane T. McGuire

Assistant Director of Admission, Undergraduate Admission

e-mail: shane.mcguir@vanderbilt.edu

www.vanderbilt.edu

 1. Kontakt osoba: Ana Akin

International Business Specialist

e-mail: intlAdmin@AviationMaintenance.edu

www.Global.AviationMaintenance.edu

Ustanova se bavi obukom pilota i drugog osoblja vezanog za vazduhoplovstvo.

 1. Kontakt osoba: Lucy Sommo

Director of International Recruitment

e-mail: lucy.sommo@maine.edu

www.umaine.edu/international

 1. Kontakt osoba: Awni AlKarzon, Ph.D

Coordinator, Middle Erstern Initiatives

e-mail: aalkarzon@niu.edu

www.niu.edu/international

 1. Kontak osoba: Shyam S. Karrah

Director of Graduate Studies

e-mail: skarrah@utdallas.edu

www.cs.utdallas.edu

 1. Kontakt osoba: Preston Nicholson

Assistant Dean for Admissions

e-mail: preston.nicholson@washburnlaw.edu

www.washburnlaw.edu

 1. Kontakt osoba: Brett Reichert

Director for International Student Admissions and Programs

e-mail: breicher@westga.edu

www.westga.edu

 1. Kontakt osoba: Samantha de Leon

Associate Director International Enrollment

e-mail: sdeleon2@iit.edu

www.admission.iit.edu

 1. Kontakt osoba: Katelyn M. Hiett

International Student Recruiter

e-mail: khiett@cwc.edu

www.cwc.edu

Obavljen je razgovor sa predstavnicom mreže za edukaciju Ministarstva vanjskih poslova SAD, preko kojih se također mogu dobiti informacije i kontaktirati univerzitetu u SAD.

Kontakt osoba: Gordana Mirchikj

Regional Educational Advising Coordinator for Central and Southern Europe

e-mail: gmirchiki@educationusa.org

https://educationusa.state.gov/

Predstavnica mreže za edukaciju Ministarstva vanjskih poslova SAD sa sjedištem u Sarajevu:

Aleksandra Popović, BiH coordinator

Telefon/Viber/WhatsApp: +387 62 36 43 70

e-mail: apopovic@educationusa.org

Adresa: US Alumni Association in BiH, HUB 387

Maglajska 1

71000 Sarajevo

Skype: educationusa-sarajevo

Facebook: https://www.facebook.com/EducationUSA.BiH/

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]