Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
24.01.2021 Italija

„Rondine Cittadella della Pace“, je talijanska ne-vladina organizacija osnovana 1997. godine, sa ciljem promovisanja dialoga i rješavanja konflikta. Organizacija okuplja mlade ljude širom svijeta iz post-konfliktnih zemalja ili onih koje su jos u konlifktu (Srednji Istok, Kavkaz, Balkan, Afrika, Južna Amerika) , te im nudi jedinstven i orginalan program sa visokim stepenom treninga i radionica, sa sjedištem u World House of Rondine (Toskana).

Poziv za prijave nove generacije Rondine programa 2021/2023 je sada otvoren.

Nakon izvršene selekcije, odabrani profesionalni učesnici će biti nagrađeni sa punom stipendijom.

Željeli bi da istaknemo:

  • dobna granica 21-28 godina,
  • da zainteresirani trebaju posjedovati Bachelor diplomu,
  • da su aktivni član civilnog društva spremni da provedu 2 godine u radu na različitim temama u području transformacije konflikta te ¸¸peace-building¨ kroz participaciju na raznim treninzima i seminarima
  • da sve aktivnosti prati i akademski program (Master diploma ili specijalizacija) po izboru

Rok za prijave je 24.01.2021. godine, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem: https://callforparticipants.rondine.org/wp-content/uploads/2020/12/Balkans_Rondine_call_for_participants_2021.pdf

Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da traženu dokumentaciju dostave putem email-a na international@rondine.org  do naznačenog roka za prijavu.

Za sve dodatne informacije vezane za program, poziv i organizaciju, molimo Vas posjetite  www.rondine.org.

U slučaju dodatnih pitanja, ista možete postaviti sljedećim osobama:

Sara Dukić: sara_dukic@hotmail.com    (jezici: bosanski, hrvatski, srpski, engleski, talijanski)

Valentina Brocchi: international@rondine.org (jezici: engleski, talijanski)

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]