Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
10.03.2019. Italija Poziv za podnošenje prijava u okviru Rondine Cittadella della Pace programa stipendiranja

„Rondine Cittadella della Pace“, je talijanska ne-vladina organizacija osnovana 1997. godine, sa ciljem promovisanja dialoga i rješavanja konflikta. Organizacija okuplja mlade ljude širom svijeta iz post-konfliktnih zemalja ili onih koje su jos u konlifktu (Srednji Istok, Kavkaz, Balkan, Afrika, Južna Amerika) , te im nudi jedinstven i orginalan program sa visokim stepenom treninga i radionica, sa sjedištem u World House of Rondine (Toskana).

Poziv za prijave nove generacije Rondine programa 2019/2021 je sada otvoren.

Nakon izvršene selekcije, odabrani profesionalni učesnici će biti nagrađeni sa punom stipendijom.

Željeli bi da istaknemo:

  • dobna granica 21-28 godina,
  • da zainteresirani trebaju posjedovati Bachelor diplomu,
  • da su aktivni član civilnog društva spremni da provedu 2 godine u radu na različitim temama u području transformacije konflikta te ¸¸peace-building¨ kroz participaciju na raznim treninzima i seminarima
  • da sve aktivnosti prati i akademski program (Master diploma ili specijalizacija) po izboru

Rok za prijave je 10.03.2019. godine, a prijavni obrasci mogu se preuzeti na web stranici: http://www.rondine.org/callforparticipants/it

Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da traženu dokumentaciju dostave putem email-a na international@rondine.org  do naznačenog roka za prijavu.

Za sve dodatne informacije vezane za program, poziv i organizaciju, molimo Vas posjetite  www.rondine.org.

U slučaju dodatnih pitanja, ista možete postaviti sljedećim osobama:

Sara Dukić: sara_dukic@hotmail.com    (jezici: bosanski, hrvatski, srpski, engleski, talijanski)

Valentina Brocchi: international@rondine.org (jezici: engleski, talijanski)

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]