Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
24.11.2019. Italija Master program

„Rondine Cittadella della Pace“, je talijanska ne-vladina organizacija osnovana 1997. godine, sa ciljem promovisanja dialoga i rješavanja konflikta. Organizacija okuplja mlade ljude širom svijeta iz post-konfliktnih zemalja ili onih koje su jos u konlifktu (Srednji Istok, Kavkaz, Balkan, Afrika, Južna Amerika) , te im nudi jedinstven i orginalan program sa visokim stepenom treninga i radionica, sa sjedištem u World House of Rondine (Toskana).

Organizacija je uputila poziv za prijavu kandidata iz Bosne i Hercegovine za učešće u dvogodišnjem Programu za izgradnju mira i rješavanju konflikta (World House Programme). Program će biti realizovan u periodu juli 2020 do juni 2022. godine, najmjenjen je mladim ljudima starosne dobi između 21 i 28 godina koji su aktivni u civilnom društvu i imaju završen osnovni studij. Pored realizacije edukacije o rješavanju konflikta, Program nudi direktni kurs talijanskog jezika i sticanja master zvanja na italijanskim univerzitetima. Izabranim kandidatima organizator snosi troškove obrazovanja i obuke, smještaja i ishrane, dok kandidat snosi troškove prevoza do Republike Italije, vize i zdravstvenog osiguranja.

Sve informacije o Programu, uključujući uslove za učešće, popis potrebne dokumentacije, način odabira kandidata, kao i formular za prijavu, dostupne su na internetskoj stranici Organizacije: https://callforparticipants.rondine.org  ili se mogu dobiti upitom na adresu elektronske pošte: apply@rondine.org

Prijave se šalju direktno elektronskim putem na adresu: international.rondine@gmail.com  ili apply@rondine.org  najkasnije do 24.11.2019. godine.

Aktuelne stipendije

Ponuda državnih stipendija Ruske Federacije

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 01.11.2021 Ruska Federacija Ambasada Ruske Federacije obavještava da su građanima Bosne i Hercegovine ponuđenje državne stipendije u akademskoj 2022/2023 godini za studiranje na visokoškolskim institucijama Ruske Federacije. [...]

Stipendije Arapske Republike Egipat

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti Arapska Republika Egipat Centralna administracija za međunarodne studije pri Ministarstvu visokog obrazovanja Arapske Republike Egipat dostavlja informaciju da je odobrena jedna stipendija za studente iz Bosne i [...]

Stipendije Arapske Republike Egipat

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti Arapska Republika Egipat Arapski jezik Ministarstvo visokog obrazovanja Arapske Republike Egipat pokrenulo je inicijativu „studiraj u Egiptu. Cilj ove inicijative je da zainteresuje studente iz cijelog svijeta [...]