brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
30.11.2024

U okviru Centralno-evropskog programa razmjene za univerzitetske studije – CEEPUS III, otvoren je Poziv za apliciranje pojedinaca (studenti, doktoranti i nastavno osblje), koji svoje mobilnosti žele ostvariti unutar neke od univerzitetskih CEEPUS III mreža, tokom naredne akademske godine.

Studenti se mogu prijaviti za kratkoročne mobilnosti u trajanju do 3 mjeseca (Short Term Student i Short Term Excursion) ili dugoročne/semestralne (Student) mobilnosti, a doktorantima su dostupne mobilnosti u trajanju do jedne akademske godine. Nastavno osoblje mora ispuniti minimum od 6 radnih sati, odnosno jedne radne sedmice u toku mobilnosti.

Rok za prijave unutar mreža za zimski semestar akademske 2024./2025. godine je 15. juni 2024. godine, a rok za ljetni semestar je 30. oktobar 2024. godine, uz napomenu da je prijave tehnički moguće podnijeti i nakon navedenih rokova, uz prethodne konsultacije sa lokalnim i državnim koordinatorima.

Kompletan proces prijave, evaluacije i dodjele stipendija se vrši isključivo putem on-line portala: www.ceepus.info, a nakon registracije i kreiranja Mobility profila, potrebno je popuniti i podnijeti on-line aplikaciju, te dobiti saglasnost lokalnog koordinatora na matičnoj instituciji, a zatim i od državnog CEEPUS koordinatora (NCO BiH), koji aplikaciju šalje u zemlju domaćina radi finalne evaluacije. Stipendije u konačnici dodjeljuje državni koordinator zemlje domaćina, a po dobijanju saglasnosti od lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

Informacije o 89 mreža, unutar kojih je za narednu akademsku godinu moguća prijava za bh aplikante, dostupne su na linku: https://www.ceepus.info/content/find.

Neke partnerske zemlje nude opciju prijave unutar Freemover kategorije za zimski semestar, dok sve zemlje nude određeni broj stipenija za ljetni semester unutar ove kategorije. Freemover kategorija je kreirana kako bi ponudila mogućnost prijave pojedincima (studenti, doktoranti i nastavno osoblje) čiji fakultet/odsjek nije uključen u neku od aktivnih CEEPUS mreža, ali pripada nekom od partnerskih univerziteta (u Bosni i Hercegovini su to svi javni univerziteti).

Apliciranje za Freemovere je moguće od 1. jula do 30. novembra 2024. godine.

Uslov za apliciranje za Freemover stipendiju je posjedovanje dva dokumenta, koje je potrebno priložiti u on-line aplikaciju prije podnošenje iste, a urneci potrebnih dokumenata se preuzimaju na CEEPUS portalu, odnosno na Mobility profile pojedinca (samo kod prijava za Austriju, dokumentacija se prilaže nakon što NCO Austrije to zatraži):

  • Dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matična visokoškolska ustanova, a u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;
  • Pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Prvi dio dokumenta potpisuje odgovorana osoba institucije koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda mobilnosti/studiranja.

Dodatne informacije dostupne su na www.ceepus.info, kao i kod državnog CEEPUS koordinatora:

Državni CEEPUS ured BiH

Branka Avdibegović

e-mail: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba

tel: +387 33 492 607

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]