brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
22.01.2024 Mađarska
 • Političke nauka,
 • Vojne nauka,
 • Informaciono društvo,
 • Studij menadžmenta u kriznim situacijama,
 • Sajber sigurnost,
 • Javna administracija,
 • Studij nacionalne sigurnosti,
 • Međunarodne studije,
 • Pravo,
 • Strateške studije i
 • Studij o vodnim naukama.

Univerzitet „Ludovika“ za javne usluge u Mađarskoj nudi mogućnost studiranja zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine na dodiplomskim i postdiplomskim studijama. „Ludovika“ univerzitet je vodeća visokoškolska institucija u Mađarskoj u oblastima studiranja koje pokriva a odnose se prvenstveno na oblast javnih usluga. Istraživački i profesorki portfolio Univerziteta visoko je rangiran u regiji srednje i istočne Evrope, i kao takav prepoznat je široj međunarodnoj zajednici.

Oblasti studiranja

Zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine ponuđene su sljedeće oblasti studiranja:

 • Političke nauka,
 • Vojne nauka,
 • Informaciono društvo,
 • Studij menadžmenta u kriznim situacijama,
 • Sajber sigurnost,
 • Javna administracija,
 • Studij nacionalne sigurnosti,
 • Međunarodne studije,
 • Pravo,
 • Strateške studije i
 • Studij o vodnim naukama.

Ponuđenje mogućnosti

Univerzitet „Ludovika“ za javne usluge zainteresovanim kandidatima iz Bosne i Hercegovine ponudio je sljedeće mogućnosti studiranja:

 • Da provedu jednu sedmicu na „Ludovika“ univerzitetu za javne usluge u periodu ljetnog semestra u akademskoj 2023/2024 godini,
 • Da izvode javna predavanja i radionice na engleskom jeziku i uzmu učešća u javnom životu Univerziteta,
 • Da se konsultuju sa odabranim fakultetom – domaćinom i studentima na „Ludovika“ univerzitetu za javne usluge,
 • Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovije imaju pokrivene troškove putovanja, smještaja i ishrane (doručak i ručak) od strane Univerziteta (U skladu sa sjernicama EU),
 • Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine dobiće honorar u iznosu od 1000

Kriterijumi za podnošenje prijava

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju zadovoljiti sljedeće aplikacione kriterijume:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • Da imaju visok nivo znanja engleskoj jezika (C1 nivo),
 • Da obavljaju istraživačke i profesionalne aktivnosti u oblastima koje su relevantne Fakultetu – domaćinu,
 • Da imaju iskustvo u oblasti izvođenja nastave (predavanja) i
 • Da obavljaju akadesmku i javnu funkciju.

Dokumenti za podnošenje prijava

Neophodni aplikacioni dokumenti su:

 • Popunjen prijavni obrazac ( https://reg.uni-nke.hu/index.php/719284?lang=en ),
 • Dedaljna biografija (Uključujući listu objavljenih publikacija),
 • Detaljan radni plan (dužina od1500 do 2000 slova) sa posebnom pažnjom na predavanja ili radionice,
 • Popratno pismo sa planovima za profesinalno umrežavanje i širenje i
 • Kontakt podaci 3 recezenta (Institucija, radno mjesto, e-mail adresa i broj telefona).

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijave je 22.01.2024. godine.

Ostale informacije

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine više informacija mogu dobiti preko sljedeće web stranice: https://en.uni-nke.hu/  ili putem e-mail adrese: ludovika.scholars@uni-nke.hu

Aktuelne stipendije

Fulbright-ov program za strane studente za akademsku 2025./2026. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 02.08.2024.  do 2359 Sjedinjene Američke Države Računovodstvo/Finansije, Svemirski inžinjering, Poljoprivredni inžinjering/Biosistemi, Poljoprivreda, Agronomija/Nauka o usijevima Veterina, Antropologija, Arheologija, Arhitektura, Prostorne studije, Istorija umjetnosti i menadžment u umjetnosti, Astronomija, [...]