brazovanje

Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti
16.06.2023 Grčka

Evropska organizacija za javno pravo „EPLO“ pokrenula je inicijativu za podnošenje prijava za program stipendiranja na Evropskoj školi prava i upravljanja „ELGS“. U okviru Evropske škole prava i upravljanja se nude programi za dodiplomske, postdiplomske i istraživačke projekte na engleskom jeziku u području evropskog prava i međunarodnog upravljanja. Ovim putem „EPLO“ i „ELGS“ dostavljaju informaciju da je odobreno 10 punih i 20 parcijalnih stipendija za zainteresovane kandidate iz Bosne i Hercegovine.

Prijava i registracija

Da bi se zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine  prijavili za program, potrebno je da prvo detaljno pregledaju obrazac za prijavu i njegove zahtjeve kako bi osigurali prikupljanje odgovarajućeg materijala. Do trenutka kada prikupe svu dokumentaciju treba da nastave sa plaćanjem jednokratne naknade za prijavu na relevantnom online portalu ili putem bankovnog transfera. Studenti uvijek treba da dodaju svoje prezime, početno slovo svog imena i zvanje diplome u opis depozita. Oni tada mogu nastaviti sa svojom prijavom koja se može provesti samo putem interneta i predati je zajedno sa pratećom dokumentacijom, navedenom u nastavku. Svi dokumenti podrške moraju biti u elektronskom formatu i učitani da bi bili poslati uz prijavu, osim referentnih pisama, koja treba poslati direktno od Referees na odgovarajuću e-mail adresu programa.

„Migration Summer School: Migration and Asylum in Times oc Crises“

Ljetna škola daje polaznicima teorijsko i praktično razumijevanje trenutne situacije migranata, tražilaca azila i izbjeglica tokom pandemije COVID-19, s posebnim fokusom na trenutnu situaciju u Evropi. To će se postići kroz predavanja i diskusije koje će voditi međunarodno priznati profesori i stručnjaci. Ovaj program organizira Evropska organizacija za javno pravo (EPLO), a radit će u prostorijama EPLO-a u Legrena Sounion. MIGSS bi ovog ljeta trebao raditi IN SITU sa kursevima u učionici i studijskim posjetama.

Informacije o ECTS bodovima

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine koji žele steći 8 ECTS bodova, koliko nosi ovaj program, dužni su dostaviti esej od cca. 5000 riječi na kraju ljetne škole. Rok za slanje eseja je 01.09.2023. godine.

Jezik koji se koristi u nastavi

Jezik koji se koristi pri izvođenju nastave je engleski.

Troškovi programa

Ukupni troškovi ovog programa su 550 EUR i uključuju sljedeće:

  • Školarinu,
  • Troškove prevoza od hotela u Sounionu do predavaonice,
  • Organizaciju studijskih posjeta i
  • Prevoz.

Rokovi i način prijave

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju poslati svoju biografiju i motivacijsko pismo na engleskom jeziku na sljedeću e-mail adresu: summerschools@elgs.eu do 31.05.2023. godine.

Ostale informacije

Više informacija o ovom programi mogu se pronaći na sljedećoj web stranici: https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-MIGSS

 „Global Administrative Law in praktice: Reforms of Economic Governance in the European and Global Context“

Ovo je generički kurs namijenjen studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija prava, ekonomije i političkih nauka, kao i državnim službenicima i pravnim praktičarima: pravnim savjetnicima, advokatima i službenicima međunarodnih organizacija i domaćih uprava koji traže načine da unaprijede svoje profesionalne vještine. tako što ćete biti u toku sa novim problemima globalne regulative.

Troškovi programa

Troškovi ovog programa iznose 490 EUR.

Rokovi i način prijave

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju poslati svoju biografiju i motivacijsko pismo na engleskom jeziku na sljedeću e-mail adresu: summerschools@elgs.eu do 16.06.2023. godine.

Ostale informacije

Više informacija o ovom programu mogu se pronaći na sljedećoj web adresi: https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#ELGS-GAL

„Metaverse Summer Academy: Ethical, Economic and Legal Challanges“

Uprkos rastućoj popularnosti Metaverzuma, koncept je još uvek nejasan mnogima i još smo u ranim danima metaverzuma. Mnogi predviđaju šta metaverzum znači za budućnost, uprkos tome što još nisu svi spremni. U stvari, 2022. godine Facebook se preimenovao u “Meta”, a izvršni direktor Mark Zuckerberg predviđa da će milijarda ljudi jednog dana biti u metaverzumu trošeći mnogo novca i generirati prihod od prodaje virtualnih usluga i proizvoda. Ali šta je metaverzum, kako funkcioniše i koji su njegovi ključni etički, ekonomski i pravni aspekti? Metaverz sa sobom nosi razne kontroverze i brige, probleme iz stvarnog svijeta, zabrinutost za sigurnost i privatnost. Između ostalog, sva ova pitanja koja se odnose na Metaverzum biće detaljno analizirana, dok će se na „Metaverzum“ svetlost širiti na holistički način.

Struktura i vrijeme održavanja programa

Predavanja će biti uživo i održaće se u Solunu, tokom prve nedelje jula 2023. godine (između 3. i 8. jula 2023.godine). Tačnije, u periodu od 1 sedmice biće ponuđeno 6 predavanja od ponedjeljka 3. jula do subote 9. jula (10.00-12.00 i 12.10-14.00 sati).

Troškovi programa

Troškovi ovog programa iznosi 150 EUR.

Rokovi i način prijave

Zainteresovani kandidati iz Bosne i Hercegovine moraju poslati svoju biografiju i motivacijsko pismo na engleskom jeziku na sljedeću e-mail adresu: summerschools@elgs.eu do kraja maja 2023. godine.

Ostale informacije

Više informacija o ovom programu mogu se pronaći na sljedećoj web adresi: https://www.elgs.eu/special-programs/summer-schools/#METAVERSE

Aktuelne stipendije

Program stipendiranja Vlade Republike Slovačke za akademsku 2024./2025. godinu

brazovanje Konkurs otvoren do: Zemlja Oblasti 30.05.2024 Slovačka Pedagogija i obrazovne nauke, Ekonomija i menadžment, Ekologija, Biotehnologija, Poljoprivreda, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Arhitektura, Mašinstvo, Građevinarstvo, Kibernetika, Elektrotehnika i elektronika, Hemija, Prehrambena tehnologija, Saobraćaj, Rudarstvo, Medicina, [...]